Hội nghị Báo cáo tiến độ xây dựng kế hoạch vốn năm 2024 giai đoạn 2024 - 2026 chương trình mục tiêu quốc gia 1719
Sáng 19/7, Phó Chủ tịch UBND huyên Mường Khương, đồng chí Hoàng Trường Minh đã có buổi làm việc với các đơn vị nghe báo cáo tình hình triển khai tiến độ xây dựng kế hoạch vốn năm 2024 giai đoạn 2024 - 2026 chương trình mục tiêu quốc gia 1719 (chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi).

    anh tin bai

Quang cảnh hội nghị

      Tại hội nghị, Phòng Dân tộc huyện đã thông qua một số đánh giá thực hiện kế hoạch năm 2023, dự kiến kế hoạch 2024 - 2026 Chương trình MTQG vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo đó công tác giao kế hoạch vốn năm 2022 là trên 117 tỷ đồng, trong đó: Tổng Vốn đầu tư: trên 100 tỷ đồng.Vốn Sự nghiệp trên 16,8 tỷ đồng.Về tiến độ, đến nay đã thực hiện giải ngân được trên 100 tỷ đồng, đạt 99,86% kế hoạch. Năm 2023 tổng kế hoạch vốn giao trên 184,8 tỷ đồng, trong đó. Tổng Vốn đầu tư trên 141 tỷ đồng cho 54 chương trình.Vốn Sự nghiệp trên 43,5 tỷ đồng thực hiện 10 dự án như: Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết, Bồi dưỡng kiến thức dân tộc, duy tu bảo dưỡng các công trình... Về tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư được gần 33 tỷ đồng cho 54 công trình. Nguồn vốn sự nghiệp đã thực hiện giải ngân được trên 915 triệu đồng. Dự kiến kế hoạch vốn năm 2024. Đối với nguồn vốn đầu tư phát triển, Phòng Tài chính kế hoạch đang tổng hợp, vốn sự nghiệp năm 2024 gần 21 tỷ đồng.

anh tin bai

Đại diện Phòng Dân tộc huyện đã thông qua một số đánh giá thực hiện kế hoạch năm 2023, dự kiến kế hoạch 2024 - 2026 Chương trình MTQG vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

      Tại hội nghị, đại diện các phòng, ban ngành chức năng huyện đã trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung trong việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, việc phân bổ nguồn vốn, đầu tư các hạng mục công trình dự án, nêu ra được những mặt đã đạt được, những khó khăn, hạn chế trong việc triển khai thực hiện các Dự án, giải ngân các nguồn vốn ...

anh tin bai
   
anh tin bai
 anh tin bai

Đại diện các phòng, ban ngành chức năng huyện, các xã đã trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung

      Kết luận hội nghị đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Trường Minh đề nghị các xã rà soát và liệt kê cụ thể từng danh mục các công trình, chú trọng các công trình trọng tâm, trọng điểm, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn trực tiếp từ chương trình, lồng ghép với các nguồn vốn khác; tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới...

anh tin bai

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Trường Minh kết luận hội nghị

Kim Huệ - Văn Phà
1 2 3 4 5  ... 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 33
  • Hôm nay: 2,372
  • Trong tuần: 14,884
  • Tất cả: 2,838,952
Đăng nhập