Hơn 1.400 cán bộ đảng viên huyện Mường Khương nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8

Ngày 4/12/2023 Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tại Phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) kết nối với các điểm cầu của tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và đường truyền mở rộng đến cơ sở.

 Tham dự hội nghị tại Điểm cầu huyện Mường Khương có đồng chí Giàng Quốc Hưng - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Trọng Huân - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Thào Thị Lan - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; đồng chí Hoàng Trường Minh- Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo UBMTTQVN huyện; các Ban xây dựng Đảng; các đồng chí Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ; Báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện; Cán bộ lãnh đạo đã nghỉ hưu hiện đang cư trú trên địa bàn cùng đông đảo cán bộ, đảng viên các cơ quan, đoàn thể.

anh tin bai
Điểm cầu trực tuyến huyện Mường Khương

anh tin bai

Cán bộ, đảng viên tích cực tham gia học tập Nghị quyết

     Tại huyện Mường Khương, Hội nghị được kết nối tới 17 Điểm cầu từ huyện đến các xã, thị trấn với 1.425 cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết. Thời gian Hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày. Theo chương trình Hội nghị, các đại biểu được tiếp thu 4 Chuyên đề: Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; chuyên đề: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; chuyên đề: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và chuyên đề: Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

anh tin bai

Điểm cầu trực tuyến Thị trấn Mường Khương

anh tin bai
anh tin bai 

     Tham gia, nghiên cứu, học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết Hội nghị Trung ở địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII cụ thể, thiết thực và hiệu quả. Tham gia hội nghị trực tuyến tại Điểm cầu Thị trấn Mường Khương thu hút hơn 90 người tham gia, ngay từ sớm cán bộ, đảng viên đã nghiêm túc có mặt đúng giờ và tiếp thu các nội dung. Người đứng đầu cấp uỷ chính quyền Thị trấn tích cực học tập, bởi xác định đây là nội dung quan trọng để triển khai ở địa phương.  

        Việc tham gia, nghiên cứu, học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII để đưa nghị quyết vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả.

Mỹ Anh – Cao Chung
1 2 3 4 5  ... 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập