Họp trực tuyến với tỉnh bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh triển khai các dự án hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo

Ngày 17/4/2024, Huyện Mường Khương Họp trực tuyến với Tỉnh về thực hiện bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh triển khai các dự án hỗ trợ nhà ở  cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Lào Cai chủ trì cuộc họp tại điểm cầu Tỉnh. Tham gia cuộc họp, Điểm cầu huyện Mường Khương, đồng chí Hoàng Trường Minh- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp cùng lãnh đạo các phòng, ban ngành liên quan

     Tại cuộc họp các huyện, Thành phố báo cáo tiến độ với Tỉnh về triển khai các dự án án hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh; chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đưa ra các giải pháp thực hiện thời gian tới.

anh tin bai

Hội nghị trực tuyến đến các huyện, thành phố trong tỉnh

    Đối với huyện Mường Khương thực hiện Dự án 1 về giải quyết tình trạng thiếu đất nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt (nhà ở) Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025. Huyện Mường Khương đã thành lập Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia, thành lập các Tổ tư vấn Ban chỉ đạo huyện phụ trách và giúp đỡ các xã, thị trấn ban hành Chương trình công tác trọng tâm. Giai đoạn 2021-2025, tổng vốn giao Dự án 1 của huyện là 800 triệu đồng với 20 hộ thực hiện Dự án với mức hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ.

anh tin bai

Đồng chí Hoàng Trường Minh- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo với tỉnh tiến độ thực hiện tại huyện

   Về kết quả thực hiện Dự án 5 thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Năm 2024 huyện Mường Khương thực hiện tổng số 377 hộ (xây mới 373 nhà ở; sửa chữa: 4 nhà ở). Tính đến tháng 4/2024 đã thực hiện được 210 nhà (xây mới 206 nhà ở, sửa chữa 4 nhà ở) đạt 55,7% kế hoạch. 

     Khó khăn, vướng mắc hiện nay của huyện: Một số hộ đăng ký nhu cầu hỗ trợ nhà ở nhưng sau khi có quyết định phê duyệt danh sách của UBND huyện lại không thực hiện nên phải rà soát và phê duyệt điều chỉnh danh sách hỗ trợ nhiều lần…

anh tin bai

Điểm cầu trực tuyến tại Tỉnh Lào Cai

    Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Lào Cai ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các huyện, thành phố trong thực hiện các dự án hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đồng chí đề nghị người đứng đầu UBND cấp huyện cần quyết liệt chỉ đạo công tác triển khai hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho phòng, ban, cán bộ phụ trách đảm bảo tiến độ theo kế hoạch được giao, đánh giá kết quả thực hiện theo từng tuần… Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành sớm việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024.

Mỹ Anh
1 2 3 4 5  ... 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập