Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 2 - năm 2023
    Sáng ngày 15/02/2023, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 2- năm 2023 cho 56 đảng viên mới thuộc các chi, đảng bộ cơ sở. Dự khai giảng có đồng chí Hoàng Văn Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy.
 
anh tin bai

Đại biểu và đảng viên mới dự khai giảng

    Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Hoàng Văn Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh: Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của Đảng, là trách nhiệm của cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy. Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới nhằm giúp các đồng chí đảng viên mới có thêm kiến thức về đảng rõ nét hơn. Mong rằng các đồng chí đảng viên mới sau khi tham gia lớp học, trở về địa phương sẽ tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và người dân thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thực hiện tốt 03 chương trình mục tiêu quốc gia…

anh tin bai

 Đồng chí Hoàng Văn Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu khai giảng

    Trong thời gian tham gia học tập, các học viên sẽ được tiếp thu những nội dung quan trọng theo chương trình bồi dưỡng như: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; … cùng một số chuyên đề khác.

Hán Hiền
1 2 3 4 5  ... 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập