Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 3 - năm 2023
 Sáng ngày 31/05/2023, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 3- năm 2023 cho 66 đảng viên mới thuộc các chi, đảng bộ cơ sở. Dự khai giảng có đồng chí Hoàng Văn Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy.

    anh tin bai

Toàn cảnh Lễ khai giảng

    Phát biểu khai giảng lớp học, Đồng chí Hoàng Văn Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đã nhấn mạnh: việc đào tạo và bồi dưỡng lý luận chính trị cũng như chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ và đảng viên là một nhiệm vụ thường xuyên và liên tục của Đảng. Đây là trách nhiệm của cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy. Mục tiêu của việc bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới là giúp các đồng chí hiểu rõ hơn về đảng và có kiến thức sâu sắc hơn về nền tảng lý luận của Đảng. Hy vọng rằng sau khi tham gia lớp học, các đảng viên mới sẽ trở về địa phương và tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và người dân thực hiện tốt các Chỉ thị và Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai và 03 chương trình mục tiêu quốc gia.

anh tin bai

Đồng chí Hoàng Văn Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu khai giảng

    Tham gia lớp bồi dưỡng, các đảng viên mới được học tập, nghiên cứu, thảo luận các chuyên đề như: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng … cùng một số chuyên đề khác.

    Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các đảng viên mới nâng cao lý luận chính trị, nắm và hiểu rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên, từ đó xây dựng kế hoạch tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cao Chung
1 2 3 4 5  ... 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 1,611
  • Trong tuần: 1,611
  • Tất cả: 2,696,177
Đăng nhập