Mường Khương: ‘‘Trên dưới đồng lòng, quyết tâm’’ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
         Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của Nhân dân và của Chính phủ, là “giặc ở trong lòng”, là “giặc nội xâm”. Bước vào thời kỳ đổi mới, tình trạng tham nhũng, tiêu cực bộc lộ ngày càng rõ nét, diễn biến hết sức phức tạp, “làm giảm lòng tin của quần chúng đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của các cơ quan nhà nước”. Những năm qua, huyện Mường Khương đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng đến nay, công tác phòng chống tham nhũng đạt nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt, để lại dấu ấn, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình, ủng hộ.

          Năm 2022, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của huyện Mường Khương đã “đạt được những kết quả quan trọng, góp phần củng cố, nâng cao ý chí, niềm tin của nhân dân vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác tham nhũng đang từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo động lực mới, khí thế mới để toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mường Khương lần thứ XXIV.

Đồng chí Lý Văn Hải - Uỷ viên BTV, Trưởng Ban nội chính Tỉnh uỷ, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Tỉnh làm việc với huyện Mường Khương

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tham nhũng, lãng phí được Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện và các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền pháp luật, lồng ghép về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được 51 buổi thu hút trên 2.800 người tham gia. Các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức lồng ghép vào Hội nghị tuyên vận, hội nghị sinh hoạt chi bộ cho 2.000 cán bộ công chức, viên chức, viên chức và đảng viên. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng loa phát thanh của Trung tâm văn hoá thông tin, thể thao, truyền thông huyện được 42 tin và 30 bài. Phát huy vai trò đội ngũ cộng tác viên tích cực chia sẻ tin, bài liên quan đến hoạt động phòng chống tham nhũng của Trung Ương, của Tỉnh và của huyện trên hệ thống các trang mạng xã hội (fapage của huyện và các xã, thị trấn, Công thông tin điện tử của huyện…) Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn huyện, ý thức về phòng chống tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, đảng viên được nâng lên, từ đó làm chuyển biến tư tưởng, nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiến tới thực hiện mục tiêu cán bộ, đảng viên: ‘‘không dám, không thể, không cần, không muốn’’ tham nhũng.

Hội nghị trực tuyến công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu các xã, thị trấn huyện Mường Khương

 

Một trong những kết quả nổi bật, đó là công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra, kiểm toán của Nhà nước được tăng cường, phát hiện và xử lý nghiêm minh các sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, góp phần đắc lực nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đáng chú ý, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở được quan tâm hơn, từng bước khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh" được thể hiện năm 2022 huyện Mường Khương không phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động kiểm tra, tự kiểm tra của cơ quan đơn vị; qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; hoạt động giám sát của HĐND; các hoạt động phản ánh, tố cáo. Huyện đã phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động thanh tra 1 vụ qua công tác thanh tra đột xuất tại UBND xã Cao Sơn (năm 2020). Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng năm 2020 qua công tác thanh tra đột xuất về chấp hành pháp luật công tác quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước tại Uỷ ban nhân dân xã Cao Sơn phát hiện trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, một số cán bộ tại UBND xã Cao Sơn (kế toán, thủ quỹ) đã chi sai mục địch. Vụ việc đã được Thanh tra huyện chuyển cơ quan điều tra Công an huyện thụ lý, điều tra và sử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Việc kê khai tài sản tại các đơn vị đạt 100%; việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập hàng năm đối với ngạch công chức, viên chức, chức danh kế toàn được minh bạch. Thực hiện công khai, dân chủ trong việc tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là ở một số lĩnh vực nhạy cảm như: đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, tài chính. Công tác quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước được cấp ủy quan tâm, chỉ đạo thực hiện phân cấp trong quản lý ngân sách, tài sản công. Các tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước về chi tiêu hành chính hiện hành. 100% các đối tượng thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Công tác phối hợp giữa các cơ quan được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ. Việc giải quyết các đơn, thư khiếu nại tố cáo được các ngành chú trọng, nhất là các nội dung đơn tập trung vào việc tố cáo đảng viên vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, pháp luật của Đảng và Nhà nước, có biểu hiện tham nhũng, lãng phí...

Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện Mường Khương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra và coi đó là giải pháp quan trọng để phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng. Đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên và người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cam kết của người đứng đầu về sự tu dưỡng, rèn luyện, liêm khiết không tham nhũng, lãng phí. Thường xuyên kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, xử lý cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu khi có biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, uy tín giảm sút, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

 

 Hàng năm, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiến hành kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, nội dung kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực, địa bàn nổi cộm, bức xúc, dễ phát sinh sai phạm như: thiếu tinh thần trách nhiệm trong quản lý kinh tế; xây dựng cơ bản; vi phạm tệ nạn xã hội; quản lý, sử dụng đất đai; các dự án, chương trình mục tiêu trọng điểm... Do áp dụng các biện pháp đồng bộ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng và tinh thần kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, đã góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.

Đặc biệt, công tác cán bộ có nhiều đổi mới, dân chủ, công khai, minh bạch. Nhiều vấn đề tồn tại trước đây trong công tác cán bộ đã được chỉ đạo giải quyết. "Chống chạy chức, chạy quyền” đã trở thành tuyên ngôn mạnh mẽ. Kiểm soát tài sản, thu nhập, thanh toán không dùng tiền mặt, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, đã góp phần quan trọng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Bí thư Huyện uỷ  Mường Khương Giàng Quốc Hưng- luôn đi đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Để công tác phòng thống tham nhũng có hiệu quả hay không thì vai trò, trách nhiệm của đồng chí Bí thư cấp uỷ và người đứng đầu trong lãnh, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực là điều hết sức quan trọng. Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền huyện trực tiếp các đồng chí Bí thư Huyện uỷ; Bí thư Đảng uỷ các xã, thị trấn thực hiện đúng quy định về tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân và giải quyết các kiến nghị của công dân. Có thể khẳng định dưới sự chỉ đạo sâu sát, cụ thể của đồng chí Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Mường Khương – Giàng Quốc Hưng- đã có nhiều đổi mới, quyết liệt và hiệu quả trong công tác đấu tranh và phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực năm 2022 quyết liệt trong chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, với nhiều cơ chế, giải pháp, cách làm bài bản, hiệu quả; chọn những khâu yếu, việc khó trong công tác này để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục phòng chống tham nhũng và phòng, chống tiêu cực.

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Mường Khương, Giàng Quốc Hưng khẳng định: ‘‘Nếu không có quyết tâm, không có sự chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu, sự đồng lòng thống nhất cao, sự nêu gương của những người đứng đầu cấp uỷ thì chắc chắn cuộc chiến chống tham nhũng sẽ không đạt được kết quả như vừa qua. Sự quyết tâm, quyết liệt cấp uỷ chính quyền huyện thể hiện ở sự kiên trì, kiên quyết "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai" và không chịu bất kỳ sức ép của cá nhân, tổ chức nào không trong sáng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực’’.

Có thể thấy công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, phức tạp. Trong lĩnh vực này dù "không có tiếng súng" nhưng cũng đầy nguy hiểm. Nhưng chúng ta tin rằng, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị huyện Mường Khương "trên - dưới đồng lòng", “dọc ngang thông suốt”, chắc chắn sẽ được ngăn chặn, đẩy lùi, niềm tin của Nhân dân với Đảng chắc chắn sẽ được củng cố và nâng cao.

                                                          

 

Mỹ Anh (8)
1 2 3 4 5  ... 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 38
  • Hôm nay: 1,437
  • Trong tuần: 2,846
  • Tất cả: 2,493,852
Đăng nhập