Sinh hoạt chuyên đề “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”
Chiều ngày 24/04/2024, Chi bộ Tuyên giáo - TTCT - Dân vận đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý II năm 2024, với nội dung chuyên đề về “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng". Đây là bài viết của Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Đồng chí Hoàng Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng ủy Cơ quan Đảng - Đảng đoàn thể huyện cùng toàn thể đảng viên của các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy.
anh tin bai
Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Tác phẩm ra đời trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang chung sức đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ và thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn và thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đồng thời, khởi động quá trình chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

anh tin bai

 Đồng chí Đồng chí Hoàng Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đại biểu và đảng viên trong các chi bộ đã được thông tin, phân tích cụ thể, chi tiết nội dung bài viết với 3 phần cơ bản: Đảng ta ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Đảng lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn; Phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạng vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và năm 2030, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng. Đây là bài viết rất quan trọng, nhằm khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng; khích lệ, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân,toàn quân ta tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng…   

Tham gia thảo luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên đã tập trung thảo luận, trao đổi những nội dung có ý nghĩa quan trọng như: Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng thông điệp bài viết của đồng chí Tổng Bí thư về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng; sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng gắn với vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn, tổ chức, giáo dục, rèn luyện Đảng ta làm nên những kỳ tích vĩ đại trong 94 năm qua.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Xuân Dậu - Bí thư chi bộ Tuyên giáo - TTCT - Dân vận phát biểu

Buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm nêu cao ý thức trách nhiệm, bản lĩnh chính trị cho toàn thể đảng viên và viên chức để tự xây dựng cho mình kế hoạch học tập, làm theo Bác, góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc và xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh.

Cao Chung
1 2 3 4 5  ... 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập