Thường trực UBND Tỉnh họp trực tuyến với các huyện, thành phố về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024
Ngày 20/4/2024, Thường trực UBND Tỉnh do đồng chí Trịnh Xuân Trường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh Lào Cai chủ trì cuộc họp trực tuyến với các huyện, thành phố trong tỉnh về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Cuộc họp được diễn ra qua hình thức trực tuyến. Tham dự cuộc họp tại Điểm cầu huyện Mường Khương có đồng chí Giàng Quốc Hưng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Trọng Huân - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cùng các Phòng, ban ngành của huyện.
     Tại buổi làm việc, Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh cùng các huyện, thành phố báo cáo với Tỉnh về tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2024. 
anh tin bai

Đồng chí Giàng Quốc Hưng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Nguyễn Trọng Huân - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp

anh tin bai

Điểm cầu huyện Mường Khương

    Đối với huyện Mường Khương về tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công và vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2024. Về vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tổng số vốn đầu tư công năm 2024 là 347 tỷ (gồm vốn kéo dài năm 2023 sang năm 2024); năm 2024 đã phân bổ chi tiết 339 tỷ 049 triệu đồng, đạt 99% kế hoạch; đã khởi công mới 31 danh mục công trình; chuyển tiếp 151, hoàn thành 53 công trình.

    Hiện nay, tiến độ giải ngân của huyện đạt 55 tỷ/342 tỷ đồng đạt 16% kế hoạch tỉnh giao. Về thu hồi vốn giao: tổng số dư ứng của huyện 355 tỷ/114 công trình; hiện nay đã thu hồi hoàn ứng 60,7 tỷ. Tiến độ thực hiện các dự án khởi công mới năm 2024: Tổng số dự án khởi công mới 31 công trình, toàn bộ 31/31 dự án đã ký hợp đồng và khởi công.

anh tin bai

    Về vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 huyện Mường Khương được giao 126 tỷ/254 dự án, gồm vốn chuyển nguồn năm 2022 và vốn giao năm 2024, đã phân bổ chi tiết 126 tỷ 573 triệu đồng đạt 100% kế hoạch.  

     Kết luận tại buổi làm việc đồng chí Trịnh Xuân Trường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh Lào Cai nhấn mạnh cần coi trọng công tác giải ngân vốn đầu tư công; coi đây là nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Các huyện, thành phố cần bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ kế hoạch đầu tư để thực hiện. Đề cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy giải quyết các vướng mắc ở cơ sở; kỷ luật kỷ cương năng lực nhà thầu không đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình; quyết tâm hoàn thành giải ngân trong năm 2024...

Mỹ Anh
1 2 3 4 5  ... 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập