Thủ tục hành chính Công an huyện

Thực hiện Quyết định số 208/QĐCAT-PC07 ngày 25/02/2021 về việc phân cấp quản lý nhà nước trong công tác PCCC & CNCH trên địa bàn tỉnh Lào Cai, theo đó đối với lĩnh vực PCCC & CNCH, Công an tỉnh Lào Cai chưa phân cấp giải quyết TTHC cho Công an cấp huyện và Công an cấp xã

STT

TÊN THỦ TỤC

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

BIỂU MẪU

A. LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ

1

Tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

              Chi tiết

 

B. CẤP, QUẢN LÝ THẺ CCCD

2

Xác nhận số chứng minh nhân dân, căn cước công dân

 Chi tiết  

3

Cấp lại thẻ Căn cước công dân

 

 

4

Đổi thẻ Căn cước công dân

 

 

5

Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

 

 

6

Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

 

 

7

Khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cước công dân

 

 

8

Khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

 

 

C. QUẢN LÝ NGÀNH NGHỀ ĐẦU TƯ, KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ ANTT

9

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

 

 

10

Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

 

 

11

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

 

 

E. ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

12

Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

 

 

13

Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

 

 

14

Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

 

 

15

Đổi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

 

 

16

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

 

 

17

Đăng ký mô tô, xe gắn máy tạm thời tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

 

 

18

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

 

 

F. QUẢN LÝ XUẤT, NHẬP CẢNH

19

Cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan nhà nước có trụ sở đóng tại vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc ở Công an cấp huyện

 

 

20

Trình báo mất giấy thông hành

 

 

21

Trình báo mất hộ chiếu phổ thông

 

 

G. KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

22

Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân

 

 

23

Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân

 

 


Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập