Thông tin Lãnh đạo UBND xã Bản Sen

STT

Họ và tên

Chức vụ -  Lý lịch trích ngang

 

 

Đ/c: CHÂU XUÂN THẮNG

 

Bí thư – Đảng ủy xã Bản Sen

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan: UBND xã Bản Sen

+ Di động: 0385989935 

 

Bí thư – Đảng ủy xã Bản Sen

- Họ và tên khai sinh: Châu Xuân Thắng

- Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Châu Xuân Thắng

- Sinh ngày: 29/ 12/ 1975

- Quê quán: Xã Bản Lầu, Huyện Mường Khương, Tỉnh Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: Thôn Na Nhung 1, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Nùng

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Bí thư

- Nơi làm việc: Đảng ủy xã Bản Sen

- Ngày vào Đảng Cộng Sản Việt Nam: 3/2/1999      Ngày chính thức: 3/2/2000 

- Số điện thoại liên hệ:

+ Di động: 0385989935

 *Tóm tắt quá trình công tác

+ Từ 3/2006 đến 6/2012: Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bản Lầu, Mường Khương, Lào  Cai.

+ Từ 7/2012đến 5/2015: Phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã Bản Lầu, Mường Khương, Lào  Cai.

+ Từ 6/2015đến nay: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Bản Sen , Mường Khương, Lào  Cai

 

 

Đ/c: NÔNG VĂN THẮNG

 

Phó Bí thư TT- Đảng ủy xã Bản Sen

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan: UBND xã Bản Sen

+ Di động: 0378042255

 

Phó Bí thư – Đảng ủy xã Bản Sen

- Họ và tên khai sinh: Nông Văn Thắng

- Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Nông Văn Thắng

- Sinh ngày: 15/ 6/ 1979

- Quê quán: Xã Bản Sen, Huyện Mường Khương, Tỉnh Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: Thôn Na Vai, xã Bản Sen huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Nùng

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Phó Bí thư

- Nơi làm việc: Đảng ủy xã Bản Sen

- Ngày vào Đảng Cộng Sản Việt Nam: 12/05/2003; Ngày chính thức: 12/5/2004

- Số điện thoại liên hệ:

+ Di động:  0378042255

 *Tóm tắt quá trình công tác

+ Từ 01/01/2012 đến 7/2015: Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bản Sen, Mường Khương, Lào  Cai.

+ Từ 8/2015 đến 7/2016: Phó chủ tịch UBND xã Bản Sen, Mường Khương, Lào  Cai.

+ Từ 8/2016 đến 5/2020: Phó chủ tịch HĐND xã Bản Sen , Mường Khương, Lào  Cai

+ Từ 6/2020 đến nay: Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bản Sen , Mường Khương, Lào  Ca

 

 

 

 

Đ/c: TRẦN VĂN TIẾN

 

Phó bí thư - Chủ tịch – UBND xã Bản Sen

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan: UBND xã Bản Sen

+ Di động:  0973223999

 

Phó bí thư - Chủ tịch – UBND xã Bản Sen

 

- Họ và tên khai sinh: Trần Văn Tiến

- Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Trần Văn Tiến

- Sinh ngày: 10/ 10/ 1980

- Quê quán: Xã Vũ Đông, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

- Nơi ở hiện nay: Thôn Na Phả, xã Bản Sen, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp (chuyên ngành: Nông lâm kết hợp); Trung cấp Địa chính (chuyên ngành: Quản lý đất đai)

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Chủ tịch

- Nơi làm việc: UBND xã Bản Sen

- Ngày vào Đảng Cộng Sản Việt Nam: 16/6/2005,  Chính thức: 16/6/2006 

- Số điện thoại liên hệ:

+ Di động:  0973223999

 *Tóm tắt quá trình công tác

+ Từ 5/2003 đến 9/2015: Công chức Địa chính – XD – NN – MT xã Bản Sen, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

+ Từ 9/2012 đến 3/2013: Công chức Địa chính – NN – XD – Môi trường xã Bản Sen, kiêm Chủ tịch Công đoàn cơ sở xã.

+ Từ 3/2013 đến 7/2016: Công chức Địa chính – NN – XD – Môi trường xã Bản Sen, kiêm Chủ tịch Công đoàn cơ sở xã, Phó ban Tuyên Vận Đảng ủy xã Bản Sen.

+ Từ 7/2016 đến 2/2020: Phó chủ tịch UBND xã Bản Sen, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, kiêm Chủ tịch Công đoàn cơ sở xã

+ Từ 2/2020 đến 6/2020: Quyền Chủ tịch UBND xã Bản Sen, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

+ Từ 6/2020 đến nay: Phó Bi thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bản Sen, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

 

 

Đ/c: NGUYỄN VĂN TUÂN

 

Phó Chủ tịch – UBND xã Bản Sen

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan: UBND xã Bản Sen

+ Di động:  0974761902

 

Phó Chủ tịch – UBND xã Bản Sen

 

- Họ và tên khai sinh: Nguyễn Văn Tuân

- Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Nguyễn Văn Tuân

- Sinh ngày: 15/ 7/ 1985

- Quê quán: Xã Vũ Đông, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

- Nơi ở hiện nay: Thôn Na Phả, xã Bản Sen, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Phó Chủ tịch

- Nơi làm việc: UBND xã Bản Sen

- Ngày vào Đảng Cộng Sản Việt Nam: 01/ 9/ 2007 Ngày chính thức: 01 / 9/2008

- Số điện thoại liên hệ:

+ Di động: 0974761902

 *Tóm tắt quá trình công tác

+ Từ 8/2015 đến 7/2017: Bí thư đoàn xã Bản Sen, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

+ Từ 8/2017 đến 12/2019: Chủ tịch Hội Nông dân xã Bản Sen, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

+ Từ 12019 đến 5/2020: Chủ tịch UBMTTQ VN xã Bản Sen, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

+ Từ 6/2020 đến nay: Phó Chủ tịch UBND xã Bản Sen, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

 

 

 

Đ/c: TRỊNH THỊ HỒNG

 

Phó Chủ tịch – HĐND xã Bản Sen

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan: UBND xã Bản Sen

+ Di động:  0919661491

 

Phó Chủ tịch – HĐND xã Bản Sen

 

- Họ và tên khai sinh: Trịnh Thị Hồng

- Giới tính: Nữ

- Họ và tên thường gọi: Trịnh Thị Hồng

- Sinh ngày: 10/ 9/ 1984

- Quê quán: Xã Trà Chung   huyện Xuân Thủy, tỉnh Nam Đinh

- Nơi ở hiện nay: Thôn Bản Sen, xã Bản Sen, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Nùng

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Phó Chủ tịch

- Nơi làm việc: UBND xã Bản Sen

- Ngày vào Đảng Cộng Sản Việt Nam: 14/ 04/ 2014 Ngày chính thức: 14 / 04/2015

- Số điện thoại liên hệ:

+ Di động: 0919661491

 *Tóm tắt quá trình công tác

+ Từ 9/2007 đến 12/2010: Nhân viên Văn thư trường Tiểu học Dìn Chin, Xã Dìn Chin, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

+ Từ 1/2011 đến 6/2016: Công chức Văn phòng – thống kê, UBND xã Bản Sen, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

+ Từ 7/2016 đến 1/2018: Công chức Văn phòng – thống kê, kiêm Phó trưởng Ban Tuyên Vận UBND xã Bản Sen, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

+ Từ 2/2018 đến 6/2020: Công chức Văn phòng – thống kê, UBND xã Bản Sen, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

+ Từ 6/2020 đến nay: Phó Chủ tịch HĐND xã Bản Sen

 

 

 

 

 

Đ/c: NGUYỄN XUÂN BÁCH

 

Văn phòng – Thống kê UBND xã Bản Sen

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan: UBND xã Bản Sen

+ Di động:  0987060936

 

Văn phòng – Thống kê UBND xã Bản Sen

 

 

- Họ và tên khai sinh: Nguyễn Xuân Bách

- Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Nguyễn Xuân Bách

- Sinh ngày: 28/ 11/ 1987

- Quê quán: Xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

- Nơi ở hiện nay: Thôn Bản Sen, xã Bản Sen, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Văn phòng – Thống kê

- Nơi làm việc: UBND xã Bản Sen

- Ngày vào Đảng Cộng Sản Việt Nam: 28/12/2015,  Chính thức: 28/12/2016 

- Số điện thoại liên hệ:

+ Di động: 0987060936

 *Tóm tắt quá trình công tác

+ Từ 6/2013 đến nay: Văn phòng – Thống kê UBND xã Bản Sen, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai


Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập