Thông tin, Lãnh đạo xã Bản Lầu

STT

Họ và tên

Chức vụ - Lý lịch trích ngang

2

emoticon

 

Đ/c: Vương Thị Phương

Phó Bí thư Đảng ủy xã

 

Phó Bí thư Đảng ủy xã

 

- Họ và tên khai sinh: Vương Thị Phương

- Giới tính: Nữ

- Họ và tên thường gọi: Vương Thị Phương

- Sinh ngày: 15 tháng 6 năm 1969

- Quê quán: xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: Thôn Cốc Chứ, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Giáy

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Nghề nghiệp công chức, chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy xã

- Nơi làm việc: Đảng ủy - HĐND - UBND xã Bản Lầu

- Ngày vào Đảng Cộng Sản Việt Nam: 03/02/2000; Ngày chính thức: 03/02/2001

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0915724825

3

emoticon

 

Đ/c: Hoàng Mạnh Cường

Phó Chủ tịch HĐND xã

 

Phó Chủ tịch HĐND xã

 

- Họ và tên khai sinh: Hoàng Mạnh Cường

- Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Hoàng Mạnh Cường

- Sinh ngày: 30 tháng 8 năm 1969

- Quê quán: xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: Thôn Na Pao, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Giáy

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Nghề nghiệp công chức, chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

- Nơi làm việc: Đảng ủy - HĐND - UBND xã Bản Lầu

- Ngày vào Đảng Cộng Sản Việt Nam: 13/7/1997; Ngày chính thức: 13/7/1998

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 01642.790.967

4

emoticon

 

Đ/c: Dương Hồng Trung

Phó Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch UBND xã

 

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã

 

- Họ và tên khai sinh: Dương Hồng Trung

- Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Dương Hông Trung

- Ngày sinh: 18 tháng 8 năm 1973

- Quê quán: xã Xuân Thành, huyện Xuân Thành, tỉnh Nghệ An

- Nơi ở hiện nay: Thôn Lùng Cẩu, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Nghề nghiệp công chức, chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã

- Nơi làm việc: Đảng ủy - HĐND - UBND xã Bản Lầu

- Ngày vào Đảng Cộng Sản Việt Nam: 29/12/2003; Ngày chính thức: 29/12/2004

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động (Gfone): 020.3533.226

5

emoticon

 

Đ/c: Hoàng Văn Kiên

Phó Chủ tịch UBND xã

 

Phó Chủ tịch UBND xã

 

- Họ và tên khai sinh: Hoàng Văn Kiên

- Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Hoàng Văn Kiên

- Sinh ngày: 08 tháng 7 năm 1978

- Quê quán: xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: Thôn Na Pao, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Giáy

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Nghề nghiệp công chức, chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

- Nơi làm việc: Đảng ủy - HĐND - UBND xã Bản Lầu

- Ngày vào Đảng Cộng Sản Việt Nam: 10/3/2006; Ngày chính thức: 10/3/2007

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 01693.399.171

6

emoticon

 

Đ/c: Cư Trữ

Phó Chủ tịch UBND xã

 

Phó Chủ tịch UBND xã

 

- Họ và tên khai sinh: Cư Trữ

- Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Cư Trữ

- Sinh ngày: 01 tháng 9 năm 1982

- Quê quán: xã Cao Sơn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: Thôn Na Lốc 1, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Mông

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Nghề nghiệp công chức, chức vụ: Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân xã

- Nơi làm việc: : Đảng ủy - HĐND - UBND xã Bản Lầu

- Ngày vào Đảng Cộng Sản Việt Nam: 18/9/2006; Ngày chính thức: 18/9/2007

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ Quan:

+ Di động: 0948.806.842

7

emoticon

Đ/c: Trương Văn Vinh
Văn phòng - Thống kê

Văn phòng - Thống kê

 

- Họ và tên khai sinh: Trương Văn Vinh

- Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Trương Văn Vinh

- Sinh ngày: 30 tháng 12 năm 1976

- Quê quán: Xã Bắc Lý , huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

- Nơi ở hiện nay: Trung tâm xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Nghề nghiệp công chức, chức vụ: Văn phòng - Thống kê

- Nơi làm việc: : Đảng ủy - HĐND - UBND xã Bản Lầu

- Ngày vào Đảng Cộng Sản Việt Nam: 28/12/2003; Ngày chính thức: 28/12/2004

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan: 020.3886.110

+ Di động: 0986.072.325

8

emoticon

Đ/c: Châu Xuân Chung
Văn phòng - Thống kê

Văn phòng - Thống kê

 

- Họ và tên khai sinh: Châu Xuân Chung

- Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Châu Xuân Chung

- Sinh ngày: 04 tháng 01 năm 1979

- Quê quán: Xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: Thôn Na Nhung 1 xã Bản Lâu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Nùng

- Tôn giáo: Kng

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận chính trị: Không

- Nghề nghiệp công chức, chức vụ: Văn phòng - Thống kê

- Nơi làm việc: Đảng ủy - HĐND - UBND xã Bản Lầu

- Ngày vào Đảng Cộng Sản Việt Nam: 15/9/2009; Ngày chính thức: 15/9/2010

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan: 020.3886.110

+ Di động: 0947.247157

9

emoticon

Đ/c: Nguyễn Văn Hải
Văn phòng - Thống kê

Văn phòng - Thống kê

 

- Họ và tên khai sinh: Nguyễn Văn Hải

- Giới tính: Nam

- Họ tên thường gọi: Nguyễn Văn Hải
- Sinh ngày: 12 tháng 6 năm 1980
- Quê quán: Xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

- Nơi ở hiện nay: Thị Na Pao, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Nghề nghiệp công chức, chức vụ: Văn phòng - Thống kê

- Nơi làm việc: Đảng ủy - HĐND - UBND xã Bản Lầu

- Ngày vào Đảng Cộng Sản Việt Nam: 22/12/2008; Ngày chính thức: 22/12/2009

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 01666.221.339

 

*Giới thiệu về xã Bản Lầu

I. Điều kiện tự nhiên:

1. Vị trí địa lý: Trung tâm xã cách trung tâm huyện 30 km về phía Bắc của huyện Mường Khương.

+ Cách mặt giáp:

  - Phía Bắc giáp với xã Lùng Vai huyện Mường Khương;

  - Phía Nam giáp với xã Bản Cầm và xã Bản Phiệt huyện Bảo Thắng;

  - Phía Đông giáp với xã Bản Xen huyện Mường Khương;

  - Phía Tây giáp với nước bạn Trung Quốc .

  -  Xã Bản Lầu là xã vùng thấp của huyện Mường Khương, có tổng số 21 thôn cùng chung sống, xã có đường biên giới Việt - Trung dài 13,5 km.

2. Đất đai: Tổng diện tích tự nhiên : 5.711 ha.Trong đó đất nông nghiệp 3.673,46 ha, Diện tích lúa nước: 246 ha. Đất lâm nghiệp có rừng: 3184,6 ha. Trong đó: Rừng tự nhiên  1.369 ha. Rừng trồng: 512,7 ha. Đất phi nông nghiệp 735,36 ha, Đất đồi núi chưa sử dụng:1302,9 ha.

II. Điều kiện kinh tế: - xã hội:

1. Dân cư: Tổng số: 1.506 hộ, 6.417 nhân khẩu, gồm 13 dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 66%, trong đó dân tộc dân tộc Kinh 33,59%, Mông 28,68%, dân tộc Giáy 14,27% , dân tộc Nùng 11,81%, dân tộc Dao 8,96%, Dân tộc Tày 0,33%,  Dân tộc Bố y, Tu dí 0,06%, Dân tộc Pa Dí 1,32%,  Dân tộc Phù Lá 0,59 %,   Dân tộc Giáy 14,27 %,   Dân tộc Hán 0,13%,   Dân tộc Thù Lao 0,13,   Dân tộc Cao Lan 0,06,   Dân tộc Mường 0,26%.

2. Đời sống kinh tế:

- Bình quân thu nhập: 23,03 triệu đồng/người/năm.

- Tổng số hộ nghèo năm 2014: 117 hộ; Tỷ lệ hộ nghèo: 7,97; hộ cận nghèo 77 hộ = 5,25%.

III. Về cơ sở hạ tầng:

          1. Đường liên thôn đã bê tông, cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ giao thông vận tải được 33.3/38.83 km Đạt 85.76%.

          + Đường ngõ xóm đã cứng hóa, không lầy lội vào mùa mưa 3/5,6 km: Đạt 54%.

          2. Thủy lợi: Tổng số km kênh mương đã kiên cố hóa 44/48,37 km kênh mương/18 tuyến đạt 90,97% và xây dựng 22 đập đầu mối.

          3. Giáo dục : Mầm Non 02 trường, Tiểu học 02 trường, Trung học cơ sở 02 trường, Trung học phổ thông 01 trường. Có 3 trường đạt chuẩn Quốc gia.

          4. Trạm Y tế 01 trạm. Đạt chuẩn Quốc gia, và 01 phòng khám đa khoa khu vực.

          5. Truyền thanh: 01 trạm, 16 cụm loa  16 thôn bản.

          6. Điện lưới Quốc gia: Có 21/21 thôn bản có điện lưới quốc gia.

 

Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập