Thông tin, lãnh đạo xã Tả Ngài Chồ

STT

Họ và tên

Chức vụ - Lý lịch trích ngang

1

 

Bí thư Đảng ủy

 

2

emoticon

 

Đ/c: Thào Seo Phử

Phó Bí thư thường trực

 

Phó Bí thư thường trực

 

- Họ và tên khai sinh: Thào Seo Phử

- Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Thào Seo Phử

- Sinh ngày: 05 tháng 10 năm 1985

- Quê quán: Tả Ngài Chồ, Mường Khương, Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: Thôn Hoàng Phì Chải, xã Tả Ngài Chồ, huyện Mường Khương

- Dân tộc: Mông

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Phó Bí thư thường trực

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã Tả Ngài Chồ

- Ngày vào Đảng Cộng Sản Việt Nam: 8/11/2010, Ngày chính thức: 8/11/2011

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 01245.218.920

3

emoticon

 

Đ/c: Vàng Seo Pằng

Phó chủ tịch HĐND xã

Phó Chủ tịch HĐND xã

 

- Họ và tên khai sinh: Vàng Seo Pằng

- Giới tính: Nữ

- Họ và tên thưng gọi: Vàng Seo Pằng

- Sinh ngày: 20 tháng 10 năm 1989

- Quê quán: Pha Long, Mường Khương, Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: Thôn Tả Lủ, xã Tả Ngài Chồ, huyện Mường Khương

- Dân tộc: Mông

- Tôn giáo: không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Phó Chủ tịch ND xã Tả Ngài Chồ

- Nơi làm việc: Tr sở UBND xã Tả Ngài Chồ

- Ngày vào Đảng Cộng Sản Việt Nam: 30/11/2010, Ngày chính thức: 30/1 1/2011

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 01668.973.162

4

 emoticon 

 

Đ/c: Hầu Xuýnh Củi

Phó Bí thư Đảng ủy -
Chủ tịch UBND xã

 


 

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã

 

- Họ và tên khai sinh: Hầu Xuýnh Củi - Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Hầu Xuýnh Củi

- Sinh ngày: 25 tháng 8 năm 1989

- Quê quán: xã Tung Chung Phố - huyện Mường Khương - tỉnh Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: Thôn Nàn Tiểu Hồ - Xã Tung Chung Phố - huyện Mường Khương - tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Mông - Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã

- Nơi làm việc: UBND xã Tả Ngài Chồ

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 26/11/2007 - Ngày chính thức: 26/11/2008

- Số điện thoại liên hệ: Cơ quan:………
- Di động: 012322 884 161

 

5

emoticon

 

Đ/c: Thào Seo Khứ

Phó Chủ tịch UBND xã

Phó Chủ tịch UBND xã

 

- Họ và tên khai sinh: Thào Seo Khứ

- Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Thào Seo Khứ

- Sinh ngày: 05 tháng 7 năm 1974

- Quê quán: Tả Ngài Chồ, Mường Khương, Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: Thôn Bản Phố, xã Tả Ngài Chồ, huyện Mường Khương

- Dân tộc: Mông

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

- Nơi làm việc: Tr sở UBND xã Tả Ngài Chồ

- Ngày vào Đảng Cộng Sản Việt Nam: 04/02/1999, Ngày chính thức: 04/02/2000

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 01685772251

6

emoticon

 

Đ/c: Vàng Tờ Lìn

Phó chủ tịch UBND xã

Phó chủ tịch UBND xã

 

- Họ và tên khai sinh: Vàng Tờ Lìn

- Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Vàng T Lìn

- Sinh ngày: 08 tháng 10 năm 1969

- Quê quán: Tả Ngài Chồ, Mường Khương, Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: Thôn Máo Chóa Sủ I, xã Tả Ngài Chồ, huyện Mường Khương

- Dân tộc: Mông

- Tôn giáo: không

- Trình độ học vấn: 9/12 - Trình độ chuyên môn:

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

- Nơi làm việc: Tr sở UBND xã Tả Ngài Chồ

- Ngày vào Đảng Cộng Sản Việt Nam: 22/12/1994, Ngày chính thức: 22/12/1995

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 01275949947

7

emoticon

 

Đ/c: Nông Thị Phương

Văn phòng - thống kê xã

 

Văn phòng - Thống kê xã

 

- Họ và tên khai sinh: Nông Thị Phương

- Giới tính: Nữ

- Họ và tên thường gọi: Nông Thị Phương

- Sinh ngày: 10 tháng 10 năm 1979

- Quê quán: Bản Lầu, Mường Khương, Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: Thôn Tả Lủ, xã Tả Ngài Chồ, huyện Mường Khương

- Dân tộc: Mông

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Văn phòng - Thống kê xã

- Nơi làm việc: Tr sở UBND xã Tả Ngài Chồ

- Ngày vào Đảng Cộng Sản Việt Nam: 03/10/2012, Ngày chính thức: 03/10/2013

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 01682242569

8

emoticon

 

Đ/c: Thào Seo Tráng

Văn phòng - thống kê xã

Văn phòng - Thống kê xã

 

- Họ và tên khai sinh: Thào Seo Tráng

- Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Thào Seo Tráng

- Sinh ngày: 10 tháng 12 năm 1986

- Quê quán: Tả Ngài Chồ, Mường Khương, Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: Thôn Bản Phố, xã Tả Ngài Chồ, huyện Mường Khương

- Dân tộc: Mông

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Văn phòng - Thống kê xã

- Nơi làm việc: Tr sở UBND xã Tả Ngài Chồ

- Ngày vào Đảng Cộng Sản Việt Nam: 10/3/2014, Ngày chính thức: 10/3/2015

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 01674958523

9

emoticon

 

Đ/c: Lù Seo Sếnh

Văn phòng - thống kê xã

 

Văn phòng - Thống kê xã

 

- Họ và tên khai sinh: Lù Seo Sếnh

- Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Lù Seo Sếnh

- Sinh ngày: 05 tháng 12 năm 1987

- Quê quán: Tả Ngài Chồ, Mường Khương, Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: Thôn Sừ Ma Tủng A, xã Tả Ngài Chồ, huyện Mường Khương

- Dân tộc: Mông

- Tôn giáo: Không.

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận chính trị:

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Văn phòng - Thống kê xã

- Nơi làm việc: Tr sở UBND xã Tả Ngài Chồ

- Ngày vào Đảng Cộng Sản Việt Nam: 26/3/2014, Ngày chính thức: 26/3/2014

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 01233331477

 

* Giới thiệu về xã Tả Ngài Chồ

          I. Điều kiện tự nhiên:

          1. Vị trí địa lý:

          - Trung tâm xã cách trung tâm huyện 15 km về phía Bc của huyện Mường Khương.

          - Các mặt tiếp giáp: Phía Bắc giáp Trung Quốc, phía Nam giáp xã Dìn Chin, phía Đông giáp xã Tung Chung Phố, phía Tây giáp xã Pha Long.

          - Tả Ngài Chồ là một xã vùng cao, biên giới có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhất của huyện Mường Khương, được đầu tư theo Chương trình 135 và. Nghị quyết 30a của Chính phủ; toàn xã 12 thôn bản.

          2. Đất đai: Tổng diện tích tự nhiên: 2.137ha trong đó: Đất nông nghiệp: 1.713,43ha. Diện tích lúa nước: 81,08ha. Đất lâm nghiệp có rừng: 1074,l0ha trong đó: Rừng tự nhiên:85,50ha. Rừng trồng:171,2ha. Đất ở: 13,19ha. Đất đồi núi chưa sử dụng:330,40ha.

          II. Điều kiện kinh tế - xã hội:

          - Dân cư: Tổng số: 533 hộ/ 2.758 khẩu; gồm 01 dân tộc

          - Đời sống kinh tế: Bình quân thu nhập: 15 triệu đồng/ người/ năm.

          - Tổng số hộ nghèo: 201 hộ; Tỷ lệ hộ nghèo 37,71%.

          III. Về cơ sở hạ tầng:

          - Đường giao thông liên thôn: 14 km, Đạt theo tiêu chí NTM về đường bê tông: 1,2 km, giải cấp phối: 11,5 km.

          - Thủy lợi: Tổng số km kênh mương: 19,48 km; kiên cố hóa: 15,48 km.

          - Giáo dục: Mầm non: 01 trường trong đó có 01 trường chính, 06 điểm trường; Tiểu học: 01 trường trong đó có 01 trường chính, 05 điểm trường, Trung học sở: 01 trường.

          - Trạm y tế: 01 trạm.

          - Tuyền thanh: 01 trạm; 07 cụm loa thôn bản

          - Điện lưới Quốc gia: Thôn có điện lưới Quốc gia: 12/12 thôn.

Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập