Báo cáo 662/BC-UBND ngày 13/12/2017 của UBND huyện về kết quả 02 năm triển khai thực hiện đề án số 10-ĐA/HU về "Xây dựng làng văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống phục vụ phát triển du lịch, giai đoạn 2016-2020"
Báo cáo 662/BC-UBND ngày 13/12/2017 của UBND huyện về kết quả 02 năm triển khai thực hiện đề án số 10-ĐA/HU về "Xây dựng làng văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống phục vụ phát triển du lịch, giai đoạn 2016-2020"
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập