Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh Hợp tác xã - Phòng Tài chính kế hoạch huyện

Trình tự thực hiện:
 
- Tiếp nhận Hồ sơ xin thay đổi nơi đăng ký kinh doanh HTX
- Xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.
- Cấp Giấy chứng nhận
Cách thức thực hiện:
 
Trực tiếp
Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
01 bộ hồ sơ gồm:
- HTX gửi thông báo đến cơ quan đã cấp GCNĐKKD cho HTX, nội dung thông báo gồm:
+ Tên hợp tác xã, số đăng ký kinh doanh, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
+ Địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã;
+ Nơi đã đăng ký kinh doanh; nơi đăng ký kinh doanh mới dự định chuyển đến;
+ Lý do chuyển nơi đăng ký kinh doanh;
+ Họ tên, số chứng minh nhân dân, chữ ký và nơi cư trú của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã.
- Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản của Ban Quản trị và biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã.
 
Thời hạn giải quyết:
 
Hợp tác xã có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh mới trong thời hạn 7 ngày (ngày làm việc) đối với nơi đăng ký kinh doanh cùng tỉnh hoặc 15 ngày (ngày làm việc) đối với nơi đăng ký kinh doanh ở tỉnh khác, kể từ ngày nhận hồ sơ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
 
- Cá nhân
- Tổ chức                                                                                                                                
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:UBND cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính kế hoạch.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
 
Giấy chứng nhận                  
 
Lệ phí:
 
Lệ phí: 30.000đ. QĐ số 59/2007/QĐ-UBND ngày 18/8/2007 của UBND Tỉnh Lào Cai
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 
Mẫu HTXTB – 2. Thông báo về ĐKKD. Thông tư 05/2005/TT-BKH ngày 5/12/2005 của Bộ Kế hoạch - Đầu tư
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
 
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 
- Luật Hợp tác xã 2003
- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 Về giấy chứng nhận ĐKKD Hợp tác xã
- Thông tư số 05/2005/TT-BKH của Bộ kế hoạch- đầu tư hướng dẫn thực hiện NĐ 87 của Chính phủ về giấy CNĐKKD HTX
- Quyết định số 59/2007/QĐ-UBND ngày 18/8/2007 của UBND Tỉnh Lào Cai

 

Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 1,514
  • Trong tuần: 2,923
  • Tất cả: 2,493,929
Đăng nhập