Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội nông dân năm 2023
Ngày 10/10/2023, Trung tâm chính trị huyện phối hợp với Hội nông dân tổ chức Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội nông dân năm 2023
anh tin bai
Đồng chí Đinh Trọng Khôi - Huyện uỷ viên, Chủ tịch Hội nông dân huyện phát biểu khai mạc

anh tin bai

Học viên tham gia bồi dưỡng

    Trong thời gian 2 ngày bồi dưỡng, 115 học viên là Chi hội trưởng hội nông dân ở các thôn, bản trên địa bàn huyện đã được tiếp thu Chuyên đề: tuyên truyền về các cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; vai trò hoạt động của chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp. Hướng dẫn việc duy trì sinh hoạt của các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp, nguyên tắc trong tổ chức hoạt động. Khảo sát nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, nông dân tham gia các chi hội nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp. Hướng dẫn kỹ thuật một số cây trồng chủ lực trên địa bàn huyện. Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi lợn đen bản địa. Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Hệ thống chính trị ở Việt Nam.

anh tin bai

Giảng viên Trung tâm chính trị huyện lên lớp

anh tin bai
     Với những nội dung được bồi dưỡng cung cấp cho Chi hội trưởng hội nông dân ở các thôn, bản những kiến thức, thông tin mới, cần thiết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.                   
Mỹ Anh
1 2 3 4 5  ... 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập