Mường Khương chuyển biến sau 3 năm thực Quy định số 60 của Tỉnh ủy Lào Cai
      Sau 03 năm thực hiện Quy định số 60-QĐ/TU, ngày 24/11/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về công tác tuyên vận. Huyện Ủy Mường Khương đã chỉ đạo sát sao, kịp thời, huy động sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị vào cuộc, đồng thời được sự ủng hộ, đồng thuận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nên hoạt động ngày càng có nền nếp, đi vào chiều sâu và đạt được hiệu quả cao. Góp phần đưa mảnh đất giáp biên Mường Khương ngày thêm khởi sắc.
anh tin bai

Nhờ làm tốt công tác Tuyên vận Mường Khương đang từng ngày khởi sắc

      Ngày sau khi quy định số 60-QĐ/TU, ngày 24/11/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai được ban hành. Huyện ủy Mường Khương ban hành quyết địnhphân công các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyệnphụ trách công tác tuyên vận tại các xã, thị trấn; hàng tháng các cá nhân được phân công phụ trách đã đi dự, chỉ đạo hội nghị tuyên vận tại các xã, thị trấn; kịp thời báo cáo kết quả thực hiện của cơ sở để Thường trực Huyện ủy ra thông báo đánh giá, phân xếp loại Ban Tuyên vận các xã, thị trấn. Trong 03 năm Huyện ủy đã cử trên 800 lượt lãnh đạo, cán bộ dự và chỉ đạo, hướng dẫn các hội nghị tuyên vận. Hằng năm, 100% Ban Tuyên vận xã, thị trấn được đánh giá xếp loại đạt Tốt. Giao Ban Tuyên giáo tham mưu chỉ đạo thực hiện thường xuyên chế độ thông tin hai chiều thông suốt thông qua hội nghị báo cáo viên, hội nghị tuyên vận; cơ chế thông tin được thực hiện chặt chẽ, có hệ thống bảo đảm tính đảng, tính chính trị và tính giáo dục theo định hướng và cung cấp tài liệu biên soạn kịp thời, đầy đủ cho Ban Tuyên vận các xã, thị trấn. Đồng thời thường xuyên kiểm tra định kỳ, đột xuất để hướng dẫn cơ sở nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên vận sát với tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị đề ra. Bám sát chỉ đạo hướng dẫn của tỉnh và huyện,Đảng bộ các xã, thị trấn đã chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Các xã, thị trấn đã tổ chức hội nghị tuyên vận theo đúng lịch đăng ký.Trong 03 năm 16 xã, thị trấn đã tổ chức trên 500 hội nghị tuyên vận, với sự tham gia của 25.000 lượt người.Các cấp ủy, Ban Tuyên vận, Tổ tuyên vận chủ động, tự giác, trách nhiệm, sáng tạo trong chỉ đạo, thực hiện công tác tuyên truyền đạt hiệu quả đề ra. Vận dụng chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Một tấm gương sống còn giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, trong năm 2023, Huyện ủy đã lựa chọn được 02 Ban Tuyên vận điển hình và 16 Tổ Tuyên vận điển hình để làm gương trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trên các lĩnh vực: về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Bố Y; giảm thiểu tình trạng tảo hôn; thu gom vỏ bao bì, thuốc bảo vệ thực vật, vệ sinh môi trường; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; giáo dục lịch sử địa phương; vận động Nhân dân hiến đất, tài sản trên đất để xây dựng công trình hạ tầng kinh tế-xã hội; thực hiện Nghị quyết 10 của BTV Tỉnh uỷ Lào Cai; tuyên truyền vận động Nhân dân cải tạo phong tục lạc hậu nâng cao nhận thức về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; vận động Nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn và tuyên truyền vận động Nhân dân đóng góp ngày công làm đường giao thông nông thôn...với những cách làm sáng tạo trong công tác tuyên vận đãgóp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế trên địa bàn.

anh tin bai

Mường Khương tăng cường công tác Tuyên vận tại cơ sở

    Thông qua công tác tuyên vận, các phong trào thi đua đã đi vào thực chất, rộng khắp hơn trong hệ thống chính trị, từ đó tác động, lan tỏa nhanh chóng đến các tầng lớp Nhân dân. Sức mạnh trong Nhân dân được khơi dậy, phát huy hướng tới khắc phục khó khăn, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị một cách bền vững, nhất là xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh và thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, văn minh đô thị, qua đó củng cố niềm tin của người dân đối với cấp ủy đảng, chính quyền góp phần xây dựng Mường Khương ngày càng phát triển./.

 

 

Phương Sửu
1 2 3 4 5  ... 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 78
  • Hôm nay: 1,974
  • Trong tuần: 14,486
  • Tất cả: 2,838,554
Đăng nhập