Mường Khương: Đẩy mạnh kết nối cung - cầu lao động
  Trong điều kiện tình hình lao động, việc làm còn nhiều khó khăn, huyện Mường Khương không ngừng đẩy mạnh các biện pháp kết nối cung cầu lao động, thúc đẩy giải quyết việc làm. Nhờ đó, đến đầu tháng 10 năm 2023 huyện đã thực hiện được gần 80% kế hoạch năm 2023 về giải quyết việc làm.

   anh tin bai

9 tháng năm 2023  huyện Mường Khương giải quyết việc làm cho 990 lao động

       Theo thông tin từ Phòng lao động thương binh và xã hội huyện, từ đầu năm 2023 đến nay đã giải quyết việc làm cho 990 lao động bằng 79,84%. Trong đó, lao động học tập và làm việc tại Công ty than khoáng sản Việt Nam là 38 lao động; lao động làm việc theo hợp đồng lao động nước ngoài (Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan) là 43 lao động. Có 89 lao động được tạo việc làm thông qua nguồn vốn ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Số lao động làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh là 3.421 lao động, trong đó lao động làm việc trong tỉnh là 232 người và lao động làm việc ngoài tỉnh 3.189 người.

anh tin bai

Phiên giao dịch việc làm được tổ chức ở chợ phiên để người lao động dễ tiếp cận

anh tin bai

Tuyên truyền người lao động thị trường việc làm trong nước

      9 tháng đầu năm 2023, Phòng lao động thương binh và xã hội huyện phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm Tỉnh Lào Cai tổ chức được 12 buổi tuyên truyền, phổ biến chính sách lao động việc làm và cung cấp thông tin thị trường lao động tại các xã, thị trấn, thu hút hơn 800 người tham gia; phát 800 tờ rơi tuyên truyền tuyển dụng lao động việc làm trong và ngoài tỉnh. Hình thức tuyên truyền lao động việc làm cũng đổi mới hơn khi lồng ghép trong các hội nghị, họp thôn, trong các buổi chợ phiên để người lao động dễ tiếp cận với thông tin tìm kiếm việc làm phù hợp.

    Để đẩy mạnh công tác lao động việc làm thì ngay từ đầu năm 2023 Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện đã tham mưu với Huyện uỷ nhiều kế hoạch, Chỉ thị về công tác lao động việc làm như: Kế hoạch 305 ngày 22/8/2023 của Huyện ủy Mường Khương, về thực hiện Chỉ thị số 21 ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về ‘‘tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045’’; Kế hoạch 150 ngày 17/4/2023 của UBND huyện Mường Khương, về thực hiện Chỉ thị số 30 ngày 10/10/2023 của Tỉnh ủy Lào Cai, về: ‘‘tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác giáo dục nghề nghiệp, phát triển thị trường lao động, tạo việc làm trên địa bàn’’; Kế hoạch số 214 ngày 30/6/2023 của UBND huyện Mường Khương thực hiện Chỉ thị số 20 ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư, về: ‘‘Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới’’

anh tin bai

    Mường Khương là huyện có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp do đó công tác đào tạo nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp trên địa bàn huyện luôn được quan tâm thực hiện, góp phần XDNTM ở địa phương, tạo việc làm mới, giải quyết việc làm, đặc biệt các đối tượng lao động theo mùa vụ có việc làm, tăng thu nhập mỗi khi vào mùa vụ mới. Trước khi mở các lớp nghề thì Phòng lao động thương binh và xã hội huyện luôn tổ chức đánh giá thực trạng, khảo sát nhu cầu việc làm, học nghề của người lao động và nhu cầu nguồn lao động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong và ngoài huyện qua đó tư vấn, hướng dẫn người lao động tự chọn, đăng ký học nghề phù hợp với điều kiện. Trên cơ sở đó, chỉ đạo tổ chức các lớp đào tạo nghề trong lĩnh vực nông nghiệp như trồng trọt, đặc biệt là các lớp trồng và chế biến chè theo Nghị quyết 10 của BTV Tỉnh uỷ, các lớp nghề xây dựng… Năm 2023 phòng lao động thương binh và xã hội huyện phấn đấu mở 16 lớp nghề thu hút 560 học viên, trong đó 3 lớp phi nông nghiệp (xây dựng, điện) và 13 lớp nông nghiệp về trồng và chế biến chè.

anh tin bai
anh tin bai

Người dân tham gia các lớp nghề về trồng chè 

      Khó khăn hiện nay trong công tác giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện là trình độ tay nghề của người lao động còn chưa đáp ứng với kỳ vọng của công ty, doanh nghiệp cũng như các thị trường xuất khẩu lao động đòi hỏi tay nghề cao như: Nhật Bản, Hàn Quốc…, trong khi số lao động có thời hạn ngắn, mùa vụ lại nhiều. Gây khó khăn trong công tác tuyển dụng, tạo việc làm người lao động.

    Với mục tiêu phấn đấu năm 2023 huyện Mường Khương tạo việc làm cho 1.240 lao động, thì trong thời gian tới Phòng LĐTB&XH huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề, hướng nghiệp; thông tin đầy đủ về định hướng phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động của địa phương và khả năng giải quyết việc làm, thu nhập của từng nghề sau khóa học để tư vấn cho người lao động hiểu rõ, nhận thức đúng về học nghề để người lao động chủ động đăng ký nghề cần học; xây dựng phương án đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với định hướng phát triển kinh tế -xã hội của từng địa phương. Tiếp tục thực hiện công tác liên kết đào tạo với Trường Cao đẳng, Trung tâm dạy nghề của tỉnh hợp đồng giảng viên giảng dạy các ngành nghề đào tạo trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn và phi nông nghiệp của huyện.

Mỹ Anh
1 2 3 4 5  ... 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập