Phát huy vai trò Câu lạc bộ lý luận trẻ huyện Mường Khương trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh các quan điểm sai trái thù địch
Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và hướng dẫn của Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn Lào Cai, năm 2019 Huyện đoàn Mường Khương đã triển khai thành lập Câu lạc bộ lý luận trẻ, gồm 22 thành viên.

            Từ khi được thành lập đến nay, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện đoàn, sự phối hợp của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Câu lạc bộ lý luận trẻ của huyện đã triển khai tốt việc định hướng thông tin cho các thành viên nhằm xây dựng nền tảng tư tưởng cho cán bộ cốt cán ở cơ sở với các chuyên đề như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên”; “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh”; kỹ năng nhận biết, phòng chống và đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng; nhiệm vụ của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; kỹ năng viết tin bài và xây dựng các sản phẩm tuyên truyền các hoạt động về đoàn, hội, đội…

         Hơn bốn năm hoạt động, Câu lạc bộ lý luận trẻ của huyện đã tổ chức trên 30 buổi tuyên truyền pháp luật tới Nhân dân, trong đó cao điểm là đợt tuyên truyền nhân Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) với trên 5.000 ĐVTN tham gia; tổ chức 70 buổi tuyên truyền phòng chống tảo hôn hôn nhân cận huyết với trên 10.000 ĐVTN tham gia. Câu lạc bộ đã tăng cường phối hợp tuyên truyền tại các xã, thị trấn về các luật mới, đặc biệt là Luật Thanh niên năm 2020, Luật an ninh mạng, Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; công tác phòng, chống Covid-19 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Đoàn viên thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; quyền, trách nhiệm của thanh niên. Tổ chức phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa phát thanh cơ sở, facebook, fanpage của Đoàn…..

         Câu lạc bộ lý luận trẻ đã thực hiện tuyên truyền trên trang mạng xã hội về các hoạt động giáo dục, định hướng tư tưởng cho Đoàn viên thanh niên một cách toàn diện, đồng bộ về lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực chia sẻ hình ảnh đẹp và lan tỏa rộng rãi trong xã hội nhằm lấn át những thông tin xấu, độc trên Internet với trên 2.100 lượt thích, 2.600 lượt theo dõi fanpage Huyện đoàn Mường Khương; thường xuyên chia sẻ các bài viết trên các trang fanpage chính thống về đấu tranh, phản bác với các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch để Đoàn viên thanh niên hiểu rõ các chủ trương, đường lối của Đảng trong những vấn đề “nóng” của xã hội...

         Câu lạc bộ thường xuyên duy trì sinh hoạt theo Quy chế và Chương trình công tác của năm, mỗi quý Ban Chủ nhiệm tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ 01 lần.  Trong các buổi sinh hoạt đều xác định một chủ đề cụ thể mang tính lý luận, đồng thời trang bị kỹ năng sử dụng mạng, kỹ năng thuyết trình và cung cấp các thông tin tài liệu tuyên truyền. Nội dung sinh hoạt chủ yếu của Câu lạc bộ tập trung nghiên cứu các vấn đề về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong quá trình lãnh đạo đất nước; các vấn đề lý luận, thực tiễn về công tác công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đoàn viên thanh niên và dư luận xã hội, đặc biệt là thông qua hệ thống báo chí và các trang mạng xã hội; tham gia duy trì hoạt động trang mạng xã hội để nắm bắt thông tin, đấu tranh với những luận điệu sai trái, thù địch của lực lượng phản cách mạng, tuyên truyền những thông tin tốt, những hành động đẹp, nhân lên những giá trị nhân văn để xây dựng xã hội tốt đẹp hơn, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng lý luận của Đảng trong xu hướng phát triển của mạng xã hội hiện nay.

anh tin bai

Câu lạc bộ lý luận trẻ tổ sinh hoạt quý 1 năm 2023 với chuyên đề “Vai trò của đoàn viên thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”

              Có thể nói, Câu lạc bộ Lý luận trẻ của huyện đã tạo ra sân chơi bổ ích cho các cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong huyện; giúp cán bộ, đoàn viên được bày tỏ suy nghĩ, nhận xét của cá nhân mình đối với những vấn đề giới trẻ quan tâm đặc biệt trên mạng xã hội, các sự kiện chính trị - xã hội trong nước và quốc tế nổi bật, các tư tưởng khác nhau với những góc nhìn mới mẻ, trẻ trung về cuộc sống cũng như các vấn đề cần đặt ra đối với tổ chức Đoàn - Hội - Đội giai đoạn hiện nay. Câu lạc bộ đã tạo diễn đàn để đoàn viên, thanh niên cùng nhau thảo luận, phân tích, nhận diện đúng sai về các vấn đề “nóng”, “nổi cộm” để thanh niên có cái nhìn thấu đáo, cặn kẽ hơn. Từ đó, góp phần phòng, chống, ngăn chặn những tư tưởng, quan điểm sai trái, thù địch một cách có hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

              Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động Câu lạc bộ Lý luận trẻ còn hạn chế, như: Chưa tổ chức được nhiều các diễn đàn bàn thảo các chủ đề, nội dung chuyên sâu, thiết thực gắn với những vấn đề thanh niên đang quan tâm; công tác tham mưu dự báo và nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng thanh niên ở một số đơn vị một số thời điểm chưa kịp thời; việc tham mưu các cấp các giải pháp tăng sức đề kháng cho thanh niên trong đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm cực đoan, lệch lạc, sai trái, đặc biệt là những thông tin trái chiều trên mạng xã hội chưa đạt kết quả như mong muốn; chưa có các bài viết đấu tranh, phản biện của các thành viên câu lạc bộ...

              Xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, trong đó việc phát huy vai trò của Câu lạc bộ Lý luận trẻ là phương thức hữu hiệu nhằm cung cấp kịp thời những thông tin chính thống để tạo cơ sở lý luận cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trưởng thành, có thêm nhiều kỹ năng “hiểu lý luận, vững niềm tin”. Để phát huy vai trò của Câu lạc bộ lý luận trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, cần quan tâm thực hiện một số giải pháp sau:

         (1) Nâng cao nhận thức, trang bị cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên khả năng lý luận, nghiên cứu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn mới; nâng cao khả năng hoạt động thực tiễn và khái quát thành lý luận khoa học. Từ đó, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn hiện nay; góp phần phòng chống, ngăn chặn những tư tưởng, quan điểm sai trái, thù địch một cách có hiệu quả.

           (2) Đổi mới và sáng tạo hình thức sinh hoạt như: Tổ chức tọa đàm, diễn đàn, hội thảo; phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện trong hội thảo các chuyên đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch..

           (3) Tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền về vai trò của Câu lạc bộ Lý luận trẻ, xem đây là môi trường để Đoàn viên thanh niên nghiên cứu, trao đổi lý luận chính trị, đưa ra chính kiến, tập thói quen tư duy phản biện một cách khoa học và thấu đáo trước những vấn đề nóng của xã hội; khích lệ Đoàn viên thanh niên tiếp tục cống hiến năng lực, trí tuệ, rèn luyện bản lĩnh, khí phách, thể hiện tinh thần trách nhiệm với xã hội.

            (4) Tăng cường công tác bồi dưỡng tập huấn các chuyên đề nâng cao năng lực đấu tranh tư tưởng trên không gian mạng cho thành viên Câu lạc bộ; thường xuyên tổ chức các cuộc tọa đàm, trao đổi, rút kinh nghiệm trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên Internet; trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch; mẫu mực về đạo đức, lối sống; thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành.

         (5) Cần liên tục cập nhật kịp thời kỹ năng, công nghệ sử dụng linh hoạt các nền tảng số trên không gian mạng trong hoạt động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (quản trị trang, nhóm; nắm tình hình tư tưởng, dư luận qua các trang, nhóm; xây dựng chuyên mục hấp dẫn, thiết kế thông điệp đăng tải phù hợp, nắm bắt được các xu hướng về nội dung...) từ đó kịp thời có biện pháp ứng biến phù hợp mỗi khi có biến động xảy ra để đưa công tác này vào nền nếp, chiều sâu, phát huy hơn nữa vai trò của tuổi trẻ trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

             Với vai trò là những người trẻ, là lực lượng nhiều tiềm năng trong côngcuộc bảo vệ Tổ quốc, Câu lạc bộ Lý luận trẻ và Đoàn viên thanh niên cần có những hành động cụ thể, kịp thời, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch,... hướng tới xây dựng quê hương, đất nước đoàn kết, văn minh, giàu đẹp. Cố gắng nỗ lực hết mình, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà tổ chức đã tin tưởng giao phó./.

Nguyễn Thị Minh Xuân - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mường Khương
1 2 3 4 5  ... 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 1,153
  • Trong tuần: 13,665
  • Tất cả: 2,837,733
Đăng nhập