Tỉnh uỷ Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”
  Sáng ngày 17/8/2023, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Tỉnh uỷ Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Ngành Giáo dục huyện Mường Khương vinh dự có 01 tập thể và 02 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH Trung ương Đảng khóa XI.

             anh tin bai

         Nhận thức sâu sắc GD-ĐT là quốc sách hàng đầu. Trong những năm qua, ngành GD&ĐT huyện Mường Khương thường xuyên nghiên cứu, quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết 29-NQ/TW đến các cơ sở giáo dục; làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng nội dung, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT đến các cơ sở giáo dục; Chỉ đạo các đơn vị thường xuyên tuyên truyền trong các cuộc họp cha mẹ học sinh đầu năm học, giữa năm học, tổng kết năm học; đưa nội dung học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, là nội dung giáo dục học sinh trong trường học; tổ chức nhiều hội thảo, cuộc thi góp phần nâng cao ý thức, đạo đức cho học sinh; phối hợp với các ngành, đoàn thể triển khai công tác giáo dục pháp luật, tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, sinh hoạt tập thể, giáo dục kỹ năng sống,… tạo sân chơi bổ ích, giáo dục toàn diện và phát huy tốt phẩm chất, năng lực của học sinh...

anh tin bai

              Chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến rõ rệt và toàn diện, vững chắc ở tất cả các cấp học. Các trường học triển khai nhiều hình thức dạy học theo hướng mở; tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, ứng dụng CNTT, chuyển đổi số thông qua việc sử dụng các mô hình học tập kết hợp giữa lớp học truyền thống với các lớp học trực tuyến; thực hiện hiệu quả một số mô hình giáo dục; công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, nghiên cứu khoa học kỹ thuật được chú trọng và đạt kết quả tốt; tích cực đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả GD-ĐT; việc tuyển sinh các lớp đầu cấp được thực hiện bảo đảm theo quy chế, kế hoạch; công tác kiểm định, giáo dục hướng nghiệp, tư vấn hướng nghiệp và định hướng nghề nghiệp cho học sinh được quan tâm đẩy mạnh. 

1 2 3 4 5  ... 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 2,410
  • Trong tuần: 14,922
  • Tất cả: 2,838,990
Đăng nhập