Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương họp đánh giá kết quả, giải pháp tiếp tục thực hiện Đề án 06 của Chính phủ
   Chiều ngày 24/5/2023, UBND huyện Mường Khương đã họp đánh giá kết quả, giải pháp tiếp tục thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Đồng chí Lê Ngọc Dương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì cuộc họp.

  anh tin bai

Quang cảnh cuộc họp
anh tin bai
Đồng chí Lê Ngọc Dương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương chủ trì cuộc họp

    Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủBan chỉ đạo huyện đã triển khai thực hiện quyết liệt cấp căn cước công dân và đăng ký tài khoản định danh điện tử 100% cho cán bô, công chức, viên chức, học sinh Đã huy động được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp. Công an huyện Mường Khương đã làm tốt vai trò thường trực tham mưu và tích cực phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện. Chủ động tập trung lực lượng, phương tiện, thiết bị tổ chức thu nhận hồ sơ Căn cước công dân, định danh điện tử cho công dân; chỉ đạo Công an các xã, thị trấn làm sạch dữ liệu thông tin dân cư, tích cực hướng dẫn công dân tham gia dịch vụ công trực tuyến với tinh thần quyết liệt, kể cả ban đêm và ngày nghỉ.

anh tin bai
Lãnh đạo Công an huyện Mường Khương báo cáo kết quả triển khai Đề án 06/CP tại huyện Mường Khương trong 6 tháng đầu năm 2023

    Tại Hội nghị, các đạo biểu đã tham gia thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp trong thực hiện Đề án 06 trong thời gian qua. Trao đổi, rút kinh nghiệm để có những giải pháp đồng bộ, quyết liệt nhằm thực hiện hiệu quả Đề án trong thời gian tới.

anh tin bai
Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện phát biểu ý kiến
anh tin bai
Lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện phát biểu ý kiến
anh tin bai
Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội huyện Mường Khương phát biểu ý kiến
anh tin bai
Đại diện Phòng Văn hóa - Thông tin huyện phát biểu ý kiến
anh tin bai
Đồng chí Lê Ngọc Dương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương phát biểu kết luận cuộc họp

    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Dương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng, tính cấp bách của Đề án là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và sự thành công của Đề án là yếu tố quyết định, đảm bảo sự thành công của chuyển đổi số quốc gia. Do vậy, yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục lãnh đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trong Đề án 06, thực hiện đơn giản hóa, giải quyết các thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh thực hiện các dịch vụ công thiết yếu gắn với việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Chỉ đạo rà soát toàn diện các nội dung, nhiệm vụ, chỉ tiêu được phân công; đánh giá cụ thể những việc đã làm, đang làm, chưa làm để chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ. Phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng tại cơ sở trong hướng dẫn thực hiện dịch vụ công, chuyển đổi số, bảo đảm triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án. Chú trọng làm sạch dữ liệu dân cư, tạo nền tảng cho thực hiện chuyển đổi số…Đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử cho công dân đủ điều kiện cấp đảm bảo theo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Mạnh Cường
1 2 3 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập