Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Đai biểu Hội đồng nhân dân huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026
Sáng 12/6/2024, tại xã Nấm Lư, Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai tại huyện Mường Khương, Tổ Đại biểu số 6 Hội đồng nhân dân huyện Mường Khương đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Nấm Lư và xã Lùng Khấu Nhin trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

    Tham gia buổi tiếp xúc cử tri, Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại huyện Mường Khương có ông Giàng Quốc Hưng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Tổ trưởng Tổ Đại biểu; bà Tráng Thị Sinh, Giáo viên Trường Mầm non Lồ Sử Thàng xã Dìn Chin. Dự hội nghị còn có đồng chí Tô Việt Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; đại diện một số cơ quan chuyên môn của huyện.

anh tin bai
Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri

    Tại hội nghị, đại diện Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện Tổ Đại biểu số 6 Hội đồng nhân dân huyện đã thông báo với cử tri tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024 của tỉnh, của huyện; kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2024. Thông báo với cử tri về nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thông báo kết quả tiếp thu trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri.

anh tin bai
Đại diện Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai tại huyện Mường Khương báo cáo với cử tri tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh; Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2024
anh tin bai
Đại diện Tổ đại biểu số 6 Hội đồng nhân dân huyện báo cáo với cử tri tình hình kinh tế - xã hội của huyện; hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2024
    Tiếp đó, đã có 11 cử tri xã Nấm Lư và xã Lùng Khấu Nhin nêu gần 40 ý kiến, kiến nghị với các cấp, các ngành giải quyết. Các ý kiến, kiến nghị chủ yếu tập trung vào việc mở mới, nâng cấp đường giao thông nông thôn; nâng cấp, sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt, thủy lợi và một số ý kiến liên quan đến chính sách hỗ trợ bảo vệ rừng, hỗ trợ đồng bào dân tộc rất ít người, việc đo ngoại nghiệp tại thực địa thực hiện Đề án 86 của Ủy ban nhân dân tỉnh, việc đầu tư xây dựng nhà máy chè tại địa phương để nhân dân vận chuyển chè búp tươi bán cho nhà máy chế biến thuận lợi hơn…
anh tin bai
Đại diện cử tri xã Lùng Khấu Nhin nêu ý kiến, kiến nghị
anh tin bai
Cử tri thôn Ngam Lâm, xã Nấm Lư nêu ý kiến
anh tin bai
Cử tri thôn Pạc Ngam, xã Nấm Lư nêu ý kiến

    Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại diện Ủy ban nhân dân xã Nấm Lư; Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương; một số cơ quan của huyện trả lời thỏa đáng theo đúng thẩm quyền. Đồng thời các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân huyện cũng nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tiếp tục chuyển tới các cấp, các ngành chức năng giải quyết.

anh tin bai
Đại diện Ủy ban nhân dân xã Nấm Lư trả lời các ý kiến của cử tri theo thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã
anh tin bai
Đại diện Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương tra lời ý kiến của cư tri theo thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện
anh tin bai
Đại diện Hạt Kiểm lâm huyện Mường Khương trả lời ý kiến của cử tri theo lĩnh vưc của ngành
anh tin bai
Ông Giàng Quốc Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Mường Khương, Tổ trưởng Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai tại huyện Mường Khương phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri

    Phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, ông Giàng Quốc Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Mường Khương, Tổ trưởng Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai tại huyện Mường Khương đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến của cử tri và trực tiếp trả lời, làm rõ thêm một số ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền. Đối với các ý kiến ngoài thẩm quyền giải quyết sẽ được Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân huyện chuyển tới các cấp, các ngành có thẩm quyền giải quyết.

Mạnh Cường
1 2 3 4 5  ... 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập