HĐND huyện tiếp tục tiến hành giám sát chuyên đề “Về triển khai thực hiện của UBND huyện đối với Nghị quyết số 12 của BCH Đảng bộ huyện Mường Khương
 Đoàn giám sát HĐND huyện do Bà Thào Thị Lan – Uỷ viên BTV Huyện uỷ - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát chuyên đề “Về triển khai thực hiện của UBND huyện đối với Nghị quyết số 12, ngày 5/1/2021 của BCH Đảng bộ huyện Mường Khương về tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 – 2025” trên địa bàn huyện Mường Khương. Tiếp và làm việc với Đoàn phía UBND huyện có đồng chí Tô Việt Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện, các ban ngành chuyên môn.

    anh tin bai

Toàn cảnh buổi giám sát

anh tin bai

Bà Thào Thị Lan – Uỷ viên BTV Huyện uỷ - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện quán triệt một số nội dung cuộc giám sát

    Sau khi Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 15/01/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện được ban hành UBND huyện đã tham mưu cho Huyện ủy ban hànhcác văn bản, kế hoạch để triển khai thực hiện một cách nghiêm túc. Việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân được thực hiện thường xuyên, liên tục. Công tác phối hợp triển khai thực hiện với các cơ quan, ban, ngành có liên quan được triển khai đồng bộ gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành, lĩnh vực... Cụ thể về tài nguyên đất 100% các chỉ tiêu sử dụng đất đã thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, cụ thể toàn bộ đất đai của huyện đã được quy hoạch theo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030. Về tài nguyên khoáng sản được thực hiện hiệu quả, đảm bảo theo đúng quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, các mỏ đá, cát, sỏi trên địa bàn huyện đều thực hiện xin cấp giấy phép thăm dò, đánh giá trữ lượng, đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định. Đồng thừi thực hiện tốt Luật Tài nguyên nước năm 2012, các công trình thủy lợi, thủy điện, cấp nước sinh hoạt và các hoạt động sử dụng nước khác đều phải có giấy phép hoặc đăng ký theo quy định, công tác kiểm tra, giám sát nguồn nước. Kiểm soát tốt các nguồn thải phát sinh từ khu đô thị, duy trì tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đô thị đạt 96% bằng 100% kế hoạch. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của khí hậu, căn cứ vào đặc điểm của địa phương để kịp thời đưa ra các giải pháp ứng phó phù hợp như chuyển đổi các giống cây trồng, vật nuôi để phù hợp với điều kiện khí hậu trong tình hình mới, tính đến thời điểm hiện tại đã thực hiện 01 mô hình, 08 dự án trong phát triển nông nghiệp kết hợp ứng phó với biến đổi khí hậu, thích ứng với thời tiết cực đoan. Tỷ lệ che phủ rừng đến nay ước đạt 44,2%.

anh tin bai

Đồng chí Tô Việt Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện đã Báo cáo với Đoàn giám sát một số kết quả thực hiện Nghị quyết số 12

    Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát cùng các ban ngành chuyên môn của huyện đã cùng nhau thảo luận, trao đổi các vấn đề như: tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn giai đoạn 2020 – 2025. Bố trí kinh phí thực hiện xây dựng các bãi chôn lấp chất thải đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật về môi; quan tâm đầu tư các dự án phát triển kinh tế của huyện để thu nhập của người dân được nâng lên từ đó họ có điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các chính sách của pháp luật về đất đai, môi trường, xã hội hóa…

Kim Huệ - Tùng Lâm
1 2 3 4 5 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập