Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh)
  Sáng ngày 20/3 HĐND huyện Mường Khương đã tổ chức Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là kỳ họp được tổ chức nhằm giải quyết công việc phát sinh. Dự và chủ trì Kỳ họp có đồng chí Giàng Quốc Hưng- Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Thào Thị Lan - Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện. Dự kỳ họp có đồng chí Hoàng Văn Tuyên - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Ngọc Dương - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Hoàng Trường Minh - Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện.

   anh tin bai

Quang cảnh Kỳ họp

          Tại kỳ họp, HĐND huyện đã nghe Tờ trình của UBND huyện về: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025 huyện Mường Khương; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023; Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư công; Bổ sung, điều chỉnh dự toán ngân sách huyện năm 2023(đợt 3). Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra của các Ban HĐND huyện tại 4 Tờ trình trên.

anh tin bai

Đồng chí Thào Thị Lan - Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ trì hội nghị

anh tin bai

Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch thông qua một số tờ trình trình tại Kỳ họp

anh tin bai

Lãnh đạo các Ban HĐND huyện thông qua Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra các tờ trình

          Phát biểu tại Kỳ họp đồng chí Lê Ngọc Dương - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện nêu bật thêm một số nội dung trong việc giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, giảm nghèo bền vững, vấn đề giải phóng mặt bằng, thu hồi quỹ đất ...

anh tin bai

Đồng chí Lê Ngọc Dương - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Kỳ họp 

          Kết luận kỳ họp, đồng chí Giàng Quốc Hưng- Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Các nội dung trong dự thảo Nghị quyết phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; phù hợp với tình hình thực tế, điều kiện phát triển KT - XH của huyện.

anh tin bai

Đồng chí Giàng Quốc Hưng- Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận Kỳ họp

    Ngay sau Kỳ họp đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu UBND huyện sớm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện bằng các Quyết định, giao danh mục, chỉ tiêu kế hoạch cụ thể cho các cơ quan, đơn vị và các xã, Thị trấn để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương năm 2023. 

Kim Huệ
1 2 3 4 5 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 33
  • Hôm nay: 1,175
  • Trong tuần: 10,586
  • Tất cả: 2,834,654
Đăng nhập