Cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở - Bổ túc THCS - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

Trình tự thực hiện:
 
1. Kỳ xét tốt nghiệp thống nhất chung toàn tỉnh.
- Số lượng Hội đồng xét tốt nghiệp: Mỗi trường THCS, TH&THCS, Trung tâm giáo dục thường xuyên thành lập một Hội đồng xét Tốt nghiệp riêng.
-Địa điểm: Tại trường THCS, TH&THCS, Trung tâm giáo dục thường xuyên có học sinh dự xét.
- Thời gian làm việc thống nhất chung toàn tỉnh.
2. Thành lập Hội đồng xét:
-Căn cứ số lượng học sinh học viên, số phòng dự xét, các trường THCS, TH&THCS, Trung tâm giáo dục thường xuyên đề xuất các thành viên tham gia trong Hội đồng xét công nhận Tốt nghiệp THCS với Phòng GD&ĐT.
- Phòng GD&ĐT tham mưu cho UBND cấp huyện ra Quyết định thành lập các Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trên địa bàn.
-Phòng GD&ĐT ra quyết định thành lập 01 Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp.
3. Xét công nhận tốt nghiệp THCS:
-Hội đồng xét chứng nhận tốt nghiệp THCS thực hiện nhiệm vụ theo quy định trong quy chế. Chủ tịch Hội đồng xét chứng nhận tốt nghiệp THCS phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.
- Kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, ấn phẩm, kinh phí...phục vụ cho hội đồng xét làm việc.
- tổ chức cho thành viên của hội đồng xét học tập Quy chế, tập huấn nghiệp vụ xét chứng nhận tốt nghiệp THCS.
-Kiểm tra hồ sơ đề nghị xét chứng nhận tốt nghiệp THCS của học sinh dự xét. của Hội đồng xét.
-Xét học sinh, học viên đề nghị công nhận tốt nghiệp.
-Hoàn thành danh sách học sinh, học viên đề nghị công nhận tốt nghiệp THCS, hoàn thiện biểu mẫu tổng hợp kết quả xét, biên bản hoọi đồng xét.
-Tổng kết Hội đồng xét.
- Chuyển hồ sơ đề nghị xét chứng nhận tốt nghiệp THCS về Phòng GD&ĐT.
-Hội đồng xét chứng nhận tốt nghiệp THCS của Phòng GD&ĐT tiếp nhận hồ sơ đề nghị chứng nhận tốt nghiệp THCS của các Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp, kiểm tra sự hợp lệ của hồ sơ và ra quyết định công nhận tốt nghiệp cho các học sinh, học viên đủ điều kiện.
-Sau khi Phòng GD&ĐT công nhận kết quả tốt nghiệp THCS, các trường THCS, TH&THCS, Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho học sinh, học viên đỗ tốt nghiệp.
-Phòng tập hợp kết quả, lập danh sách công nhận tốt nghiệp, trình Sở GD&ĐT xét, ra Quyết định chuẩn y kết quả.
- Phòng GD&ĐT in cấp bằng tốt nghiệp THCS cho học sinh đỗ tốt nghiệp ngay sau khi có phôi bằng THCS. Thực hiện việc cấp bằng tốt nghiệp THCS đúng quy định của Bộ GD&ĐT.
Cách thức thực hiện:
 
Trực tiếp
Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
01 bộ hồ sơ, gồm:
- Hồ sơ của Hội đồng xét chứng nhận tốt nghiệp THCS:
- Tờ trình đề nghị công nhận tốt nghiệp
- Bộ biên bản xét công nhận tốt nghiệp.
- Biểu mẫu tổng hợp kết quả xét công nhận tốt nghiệp.
- Danh sách học sinh, học viên đề nghị xét công nhận tốt nghiệp.    
Thời hạn giải quyết:
 
Trong vòng 60 ngày
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
 
Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Phòng GD&ĐT cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: các trường THCS, TH&THCS, Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp : UBND cấp xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
 
Bằng Tốt nghiệp
Lệ phí:
 
Kinh phí:
Tiền bằng: 12.000đ/học sinh (mua phối, quản lý tại Sở GD&ĐT: 6.000đ; in cấp và quản lý tại phòng GD&ĐT: 6.000đ)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
 
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 
-Quyết dịnh số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS.
- Quyết định số 33/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/6/2007 của Bộ Giáo dục Quyết định ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.
- Quyết định số 959/QĐ-UBND ngày 22/4/2008 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt phương án tổ chức các kỳ thi, xét tốt nghiệp và tuyển sinh các lớp đàu cấp tỉnh Lào Cai năm 2008.
- Công văn số 444/SGD&ĐT -KTKĐ ngày 28/4/2008của Sở GD&ĐT Lào Cai về việc hướng dẫn tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THCS, kỳ xét ngày 09/6/2008

 

Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 36
  • Hôm nay: 1,806
  • Trong tuần: 10,747
  • Tất cả: 3,006,087
Đăng nhập