Hướng dẫn việc tổ chức dạy thêm, học thêm bậc THCS - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

Trình tự thực hiện:
 
a. Đối với những lớp dạy thêm, học thêm do nhà trường tổ chức
- Các trường tổ chức cho từng lớp họp với cha mẹ học sinh để bàn bạc thống nhất: Môn học, thời gian học, số buổi học/tuần, dự kiến mức thu... (có biên bản ghi nhớ). Học sinh có nhu cầu học thêm phải có đơn và có ý kiến của cha mẹ
- Nhà trường tập hợp nguyện vọng của cha mẹ học sinh (qua biên bản từng lớp), lập tờ trình báo cáo phòng GD&ĐT cấp huyện
- Căn cứ vào tờ trình của nhà trường), Phòng GD&ĐT ra thông báo về việc cho phép dạy thêm, học thêm.
b. Đối với các lớp dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường (do cá nhân tổ chức)
- Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mở lớp dạy thêm làm đơn báo cáo Hiệu trưởng về địa điểm, kế hoạch mở lớp
- Hiệu trưởng kiểm tra các điều kiện, tập hợp danh sách và báo cáo về phòng GD&ĐT
- Phòng GD&ĐT ra thông báo chấp thuận cho mở lớp dạy thêm
Cách thức thực hiện:
 
Trực tiếp
Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
01 bộ hồ sơ, gồm:
1. Đối với những lớp dạy thêm, học thêm do nhà trường tổ chức gồm:
- Tờ trình của các trường THCS có dự kiến mức thu và sử dụng tiền học thêm
- Bản tổng hợp số lượng học sinh học học thêm theo từng môn
2. Đối với các lớp dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường (Do cá nhân tổ chức)gồm:
- Đơn xin mở lớp
- Biểu tổng hợp số lượng học sinh; Lớp; nhó, môn học; địa điểm mở lớp (Ghi rõ địa chỉ, số nhà, đường phố); Thời gian học trong ngày (Ghi rõ từ giờ.... đến giờ ...; Số tiết dạy /ngày; Số buổi dạy/tuần.
Thời hạn giải quyết:
 
Trong vòng 15 ngày
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
 
Tổ chức và cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng GD&ĐT cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: các trường THCS, TH&THCS cấp huyện.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
 
văn bản chấp thuận                 
Lệ phí:
 
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
 
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 
Quyết định số 03/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/01/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc dạy thêm học thêm

Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập