Quy trình Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, thành phố thuộc tỉnh - Phòng Nội vụ huyện Mường khương

5.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

Không

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

+ Đơn đề nghị tổ chức các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo (theo mẫu);

+ Nội dung, chương trình tổ chức.

x

5.3

Số lượng hồ sơ

01 bộ

5.4

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Bộ phận tôn giáo (Phòng Nội vụ)

5.6

Lệ phí

Không

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định; nộp hồ sơ.

Tổ chức

01 ngày

- Theo mục 5.2

B2

Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì ghi giấy biên nhận hẹn ngày.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ theo B1.

Bộ phận tôn giao Phòng Nội vụ

01 ngày

BM01.QT01/TTHC  – Giấy biên nhận

B3

Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn

Phòng Nội vụ

01ngày

BM02.QT01/TTHC  – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B4

Thẩm định hồ sơ:

-     Thẩm định chuyên môn

-     Thẩm định về pháp lý

-     Phối hợp các cơ quan liên quan nếu cần

Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì chuyển theo các bước tiếp theo. Lập tờ trình thẩm định & Dự thảo GXN trình lãnh đạo Phòng

Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì tiến hành thông báo cho công dân để xem xét lại

Chuyên viên bộ phận tôn giáo, Phòng Nội vụ

05 ngày

Công văn phúc đáp

(nếu cần)

B5

Báo cáo lãnh đạo Phòng phê duyệt. Kiểm tra nội dung tờ trình  thẩm định và Dự thảo GXN:

-       Nếu đồng ý: ký nháy văn bản, trình Lãnh đạo UBND  xem xét.

Nếu không đồng ý:  chuyển lại bước 8.

Chuyên viên bộ phận tôn giáo, Phòng Nội vụ

02 ngày

B6

Kiểm tra, xem xét nội dung tờ trình và Dự thảo GCN:

- Nếu đồng ý: Ký vào GCN và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đóng dấu để chuyển lại cho công dân

 - Nếu không đồng ý: Chuyển lại Lãnh đạo Phòng xử lý.

Lãnh đạo UBND

02 ngày

B7

Tiếp nhận GXN và vào sổ

Phòng Nội vụ

01 ngày

B8

Trả lại kết quả cho công dân

Bộ phận tôn giáo Phòng Nội vụ

01 ngày

B9

Thống kê và theo dõi

Chuyên viên Bộ phận tôn giáo, Phòng Nội vụ

01 ngày

 BM03.QT01/TTHC  – Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

BM04.QT01/TTHC

Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

Lưu ý

·      Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc – BM 03.01 phải được thực hiện tại từng bước công việc của mục 5.7

·      Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi CQHCNN

·      Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.

5.8

Cơ sở pháp lý

- Khoản 1 Điều 25 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.

- Khoản 2,3 Điều 26 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.  

1 2 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập