Thông tin Lãnh đạo UBND xã Pha Long

STT

Họ và tên

Chức vụ - Lý lịch trích ngang

1

 

Đ/c: LÊ ĐỨC HẠNH

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Pha Long

 

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan: 

+ Di động:  0388709350

                 

 

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Pha Long

 

- Họ và tên khai sinh:  Đức Hạnh

- Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Lê Đức Hạnh

- Sinh ngày: 08/07/1972

- Quê quán: Xã Hong Trung, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Nơi ở hiện nay: xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo:  Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Bí thư

- Nơi làm việc: Đảng ủy xã Pha Long

Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 31/01/2002; Ngày chính thức: 31/01/2003;

- Số điện thoại liên hệ:

+ Di động: 0388709350

 *Tóm tắt quá trình công tác

+ Từ 3/1993 đến 6/1993: Đi lính nghĩa vụ huấn luyện tại tiểu đoàn D19 Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai

+ Từ 7/1993 đến 12/1996: Đóng quân tại Đồn Biên phòng 235 Phòng Pha Long – Mường Khương – Lào Cai

+ Từ 6/2004 đến 8/2008: Làm Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Pha Long.

+ Từ 9/2008 đến 5/2015: Làm phó Chủ tịch UBND xã Pha Long

+ Từ 10/2015 đến nay: Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Pha Long.

2

 

Đ/c: PHÀN A QUÝ

Phó bí thư Đảng xã Pha Long

 

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan: 

+ Di động:  0981 916 281

 

Phó bí thư Đảng xã Pha Long

- Họ và tên khai sinh: Phàn A Quý

- Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Phàn A Quý

- Sinh ngày: 20/11/1981

- Quê quán: Xã Bản Phiệt – Bảo Thắng – Lào Cai;

- Nơi ở hiện nay: Xã Bản Phiệt – Bảo Thắng – Lào Cai

- Dân tộc: Giáy

- Tôn giáo:  Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: ĐH

- Trình độ lý luận chính trị: TC

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Phó bí thư Đảng xã

- Nơi làm việc: Đảng ủy xã Pha Long

- Ngày vào Đảng Cộng Sản Việt Nam: 06/10/2010

 Ngày chính thức: 06/10/2011

- Số điện thoại liên hệ:

+ Di động: 0981 916 281

 *Tóm tắt quá trình công tác

+ Từ tháng 8/2008 đến 06/2009 công tác Đồn biên phòng Si Ma Cai, BĐBP Lào Cai

+ Từ 07/2009 đến 09/2011 công tác tại Tiểu đoàn huấn luyện bộ đội biên phòng Lòa Cai

+ Từ 10/2011 đến 07/2016 công tác tại Đồn Biên phòng Bản Lầu, BĐBP Lào Cai

+ Từ  08/2016 đến nay công tác tại Đồn Biên phòng Pha Long, BĐBP Lào Cai (tăng cường xã Pha Long với chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy)

3

 

Đ/c: VÀNG TỈN DUNG

Phó Bí thư - hủ tịch UBND xã Pha Long

 

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan: 

+ Di động:  - 0364 599 189

                   - 0888 108 507

 

 

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã Pha Long

- Họ và tên khai sinh: Vàng Tỉn Dung

- Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Vàng Tỉn Dung

- Sinh ngày: 09/9/1980

- Quê quán: Pha Long, Mường Khương, Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Tu Dí

- Tôn giáo:  Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên nghành trồng trọt đại học Thái Nguyên

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Chủ tịch UBND xã

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã Pha Long

- Ngày vào Đảng Cộng Sản Việt Nam: 28/11/2010, Ngày chính thức: 28/11/2011

- Số điện thoại liên hệ:

+ Di động: 0364 599 189 – 0888 108 507

 *Tóm tắt quá trình công tác

+ Từ 9/2007 đến 8/2015 giữ chức vụ: Văn phòng – Thống kê

+ Từ 8/2015 đến 7/2020 giữ chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã.

+ Từ 7/2020 đến nay giữ chức vụ: Phó Bí thư – Chủ tịch UBND xã Pha Long.

4

 

Đ/c: LÙ CHÍ CƯỜNG

Phó chủ tịch UBND xã Pha Long

 

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan: 

+ Di động:  0986 185 384

 

 

Phó chủ tịch UBND xã Pha Long

- Họ và tên khai sinh: Lù Chí Cường

- Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Lù Chí Cường

- Sinh ngày: 15/5/1984

- Quê quán: Pha Long, Mường Khương, Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Tu Dí (Bố Y)

- Tôn giáo:  Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý nhà nước

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

- Nơi làm việc: Trụ sởUBND xã Pha Long

- Ngày vào Đảng Cộng Sản Việt Nam: 29/6/2009,

- Ngày chính thức: 29/6/2010

- Số điện thoại liên hệ:

+ Di động: 0986 185 384

 *.Tóm tắt quá trình công tác

+ Từ 2003 đến 2008 Thú y viên, Khuyến nông viên xã Pha Long, Ủy nhiệm thu thuế cho Chi cục thuế huyện Mường Khương tại xã Pha Long.

+ Từ 9/2008 đến 10/2013 Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Pha Long, Tổ trưởng tổ quản lý Chợ xã Pha Long.

+ Từ 02/2014 đến 01/2017 Phó Trưởng Công an xã Pha Long.

+ Từ tháng 02/2017 đến tháng 3/2020 Trưởng Công an xã Pha Long.

+ Từ tháng 4/2020 đến tháng 6/2020 Công chức Tư pháp-Hộ tịch xã Pha Long.

+ Từ tháng 7/2020 đến nay Phó chủ tịch UBND xã Pha Long

5

 

Đ/c: VƯƠNG THỊ HỒNG

Phó chủ tịch HĐND xã Pha Long

 

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan: 

+ Di động:  0384 499 524

 

 

Phó chủ tịch HĐND xã Pha Long

- Họ và tên khai sinh: Vương Thị Hồng

- Giới tính: Nữ

- Họ và tên thường gọi: Vương Thị Hồng

- Sinh ngày: 13/9/1979

- Quê quán: tdp Mã Tuyển, TT Mường Khương, Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Nùng

- Tôn giáo:  Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã Pha Long

- Ngày vào Đảng Cộng Sản Việt Nam: 06/11/2014

Ngày chính thức: 06/11/2015.

- Số điện thoại liên hệ:

+ Di động: 0384 499 524

 *Tóm tắt quá trình công tác

+ Từ tháng 6/ 2011 đến tháng 6/2021 làm Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã.

+ Từ tháng 7/ 2012 đến tháng 12/2016 làm Phó chủ tịch Hội LHPN xã.

+ Từ ngày 01/12/2016 đến tháng 6/2021 làm Chủ tịch Hội nông dân xã.

+ Từ  ngày 29/6/2021 đến  nay làm Phó chủ tịch HĐND xã.

6

 

Đ/c: LÊ MAI HƯƠNG

Văn phòng – Thống kê UBND xã Pha Long

 

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan: 

+ Di động:  0377 519 081

 

 

Văn phòng – Thống kê UBND xã Pha Long

Họ và tên khai sinh: Lê Mai Hương

Giới tính: Nữ

Tên thường gọi: Lê Mai Hương

Sinh ngày 05/07/1981

Quê quán:  xã Hoàng Văn, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Nơi ở hiện nay: Thôn Pha Long 1, xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không.

Trình độ học vấn 12/12;

Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý Nhà nước

Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Văn phòng thống kê

Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã Pha Long

Số điện thoại liên hệ:

Cơ quan:

Di động 0377 519 081

 *Tóm tắt quá trình công tác

+ Từ 11/2003 đến đến nay giữ chức vụ: Văn phòng – Thống kê xã Pha Long


Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập