Thông tin, Lãnh đạo xã Dìn Chin

STT

Họ và tên

Chức vụ - Lý lịch trích ngang

1

 

emoticon

 

Đ/c: Lù Hủi Hương

Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch HĐND xã

 

 

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã

- Họ và tên khai sinh: Lù Hủi Hương

- Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Lù Phủ Hương

- Sinh ngày: 07 tháng 02 năm 1975

- Quê quán: Tả Gia Khâu, Mường Khương, Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: Tả Gia Khâu, Mường Khương, Lào Cai

- Dân tộc: Nùng

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế Nông nghiệp

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã Dìn Chin

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 04/3/2002. Ngày chính thức: 04/3/2003

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan: 0203 715 488

+ Di động: 01638 656 623

2

 

Đ/c: Lùng Dung Sinh

Phó bí thư

Thường trực Đảng ủy xã

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ Quan:

+ Di động: 01697410686

 

Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã

 

- Họ và tên khai sinh: Lùng Dung Sinh

- Giới tính: Nam

- Họ tên thường gọi: Lùng Dung Sinh

- Sinh ngày: 21/12/1977

- Quê quán: Xã Dìn Chin, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: Thôn Lồ Sử Thàng, xã Dìn Chin, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Nùng

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn :12/12

- Trình độ chuyên môn: Chưa có (Đang đào tạo)

- Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Dìn Chin

- Nơi Làm việc: Trụ sở UBND xã Dìn Chin.

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 15/11/1999 Ngày chính thức:15/11/2000

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ Quan:

+ Di động: 01697410686

3

 

Đ/c: Hà Xuân Phong

Phó Bí thư

Thường trực Đảng ủy xã

 

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 01654772982

Phó Bí thư Thường Đảng ủy xã

 

- Họ và tên khai sinh: Hà Xuân Phong

- Giới tính : Nam

- Họ tên thường gọi: Hà Xuân Phong

- Sinh ngày: 08/10/1972

- Quê quán: Xã Yên Kỳ, huyện HHòa, Tỉnh Phú Thọ

- Nơi ở hiện nay: UBND xã Dìn Chin, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận chính trị:………………………………….

- Nghề nghiệp công chức xã, Chức vụ: Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Dìn Chin

- Nơi Làm việc: Trụ sở UBND xã Dìn Chin.

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 01/02/2000, Ngày chính thức:01/02/2001.

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 01654772982

4

 

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã

 

 

5

 

Đ/c: Vàng Sỉn Sáng

Phó Chủ tịch HĐND xã

 

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 01634952381

Phó Chủ tịch HĐND xã

 

- Họ và tên khai sinh: Vàng Sỉn Sáng

- Giới tính: Nam

- Họ tên thường gọi: Vàng Sỉn Sáng

- Sinh ngày: 10/01/1977

- Quê quán: Xã Dìn Chin, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: Thôn Lồ Sử Thàng, xã Dìn Chin, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Nùng

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung Cấp

- Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã Dìn Chin

- Nơi Làm việc: Trụ sở UBND xã Dìn Chin.

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 4/5/2000, Ngày chính thức: 4/5/2001

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 01634952381

6

 

Đ/c: Giàng Seo Hòa

Phó chủ tịch UBND xã

 

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 01635971606

Phó chủ tịch UBND xã

 

- Họ và tên khai sinh: Giàng Seo Hòa

- Giới tính: Nam

- Họ tên thường gọi: Giàng Seo Hòa

- Sinh ngày: 10/12/2015

- Quê quán: Xã Dìn Chin, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: Thôn Hòn Đá Vàng, xã Dìn Chin, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Mông

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung Cấp

- Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã Dìn Chin

- Nơi Làm việc: Trụ sở UBND xã Dìn Chin.

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 11/8/2007, Ngày chính thức: 11/8/2008

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 01635971606

7

 

Đ/c: Lù Sử Khanh

Phó chủ tịch UBND xã

 

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 01655239569

Phó chủ tịch UBND xã

 

- Họ và tên khai sinh: Lù Sử Khanh

- Giới tính: Nam

- Họ tên thường gọi: Lù Sử Khanh

- Sinh ngày: 25/10/1984

- Quê quán: Xã Dìn Chin, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: Thôn Na Cổ, xã Dìn Chin, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Nùng

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Sơ Cấp

- Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã Dìn Chin

- Nơi Làm việc: Trụ sở UBND xã Dìn Chin.

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 14/9/2013, Ngày chính thức:14/9/2014

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 01655239569

8

 

Đ/c: Giàng Seo Sính

Phụ trách văn phòng xã

 

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0962285749

Phụ trách Văn phòng xã

 

- Họ và tên khai sinh: Giàng Seo Sính

- Giới tính: Nam

- Họ tên thường gọi: Giàng Seo Sính

- Sinh ngày: 12/5/1987

- Quê quán: Xã Dìn Chin, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: Thôn Ngải Thầu 1, xã Dìn Chin, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Mông

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung Cấp

- Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê xã Dìn Chin

- Nơi Làm việc: Trụ sở UBND xã Dìn Chin.

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 03/03/2015, Ngày chính thức:………

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0962285749

 

 

 

*Giới thiệu về xã Dìn Chin

           I.Điều kiện tự nhiên

           1. Vị trí địa lý

          Dìn Chin là xã biên giới thuộc vùng thượng của huyện Mường Khương, cách trung tâm huyện 28 km về phía Đông Bắc.

          - Phía Đông và Đông Nam giáp xã Tả Gia Khâu và nước bạn Trung Quốc.

          - Phía Tây giáp xã Nấm Lư và xã Tung Chung Phố.

           - Phía Bắc giáp xã Pha Long và xã Tả Ngài Chồ.

           - Phía Nam giáp xã Tả Gia Khâu và huyện Xi Ma Cai.

           - Nằm trên trục đường tỉnh Lộ 153 là một xã Vùng cao biên giới của huyện Mường Khương, có tổng 16 thôn bản.

           2. Đất đai

           - Tổng diện tích đất tự nhiên là 3038 ha, bằng 5,46% tổng diện tích đất tự nhiên của huyện Mường Khương. Trong đó đất sản xuất nông nghiệp là 613.04ha. Diện tích lúa nước 95,95ha. Đất lâm nghiệp có rừng 793.9ha, rừng tự nhiên 139.4ha, rừng trồng 473,64ha, Đất ở 19,03ha, Đất đồi núi chưa sử dụng 1472,04ha.

           II. Điều kiện kinh tế - xã hội.

           1 . Dân cư: tổng số 646 hộ = 3301 nhân khẩu, gồm 8 dân tộc sinh sống

           2. Đời Sống kinh tế

           - Thu nhập bình quân 4,2 triệu đồng/người/ năm.

           - Tổng số hộ nghèo 385 hộ, tỷ lệ hộ nghèo = 55,42%.

           IV. Về cơ sở hạ tầng :

           1. Đường giao thông liên thôn: 20km, trong đó đã đổ bê tông 5,2km. giải cấp phối 6.7km.

           2. Thủy lợi : Tổng Số kênh mương 21,5km, kiên cố hóa 20.5km.

           3. Giáo dục: Mầm non: 2 trường, Tiểu học 2 trường, Trung học cơ sở 2 trường.

           4. Trạm y tế: 01 trạm.

           5. Truyền thanh: 01 trạm, 05 cụm loa thôn bản

           6. Điện lưới quốc gia: Thôn có điện lưới Quốc gia 7/16 thôn.

 

Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập