Công nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (loại hình Homestay)

 Công nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (loại hình Homestay). 

Trình tự thực hiện

 

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

- Trong thời hạn 3 tháng kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh,Chủ hộ có phòng cho khách du lịch thuê (Homestay) chuẩn bị 01bộ hồ sơđề nghị thẩm định và công nhận hạngđạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch đầy đủ theo quy định, nộp trực tiếp tạiPhòng Văn hóa, Thông tin huyện, thành phố, trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày lễ, Tết và ngày nghỉ theo quy định).

- Công chức thuộc Phòng Văn hóa, Thông tin huyện, thành phố tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và danh mục tài liệu trong bộ hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định.

- Phòng Văn hóa, Thông tin huyện, thành phố tổng hợp danh sách và hồ sơ đề nghị của các chủ hộ hmoestay nộp trực tiếp hoặc gửi đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (bộ phận một cửa) của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai, trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày lễ, Tết và ngày nghỉ theo quy định).

Bước 2: Xử lý hồ sơ.

a. Tổ chức thẩm định

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập Đoàn thẩm định gồm 02 cán bộ phòng Nghiệp vụ Du lịch, 01 cán bộ phòng Văn hóa Thông tin huyện/thành phố am hiểu chuyên môn nghiệp vụ quản lý lưu trú du lịch.

-Đoàn thẩm định tiến hànhthẩm địnhtrực tiếp tại cơ sở lưu trúdựa trên những trang thiết bị tại cơ sở và điều kiện kinh doanh lưu trú quy định tại Khoản 1 - Điều 9 - Quyết định số 05/2008/QĐ- UBND ngày 23/01/2008 của UBND tỉnh Lào Cai về việc Ban hành Quy chế quản lý một số hoạt động du lịch trên địa bàn tinh Lào Cai.

- Chủ cơ sở cơ sở lưu trúthống nhất kýBiên bản thẩm định cơ sở lưu trú du lịch với Trưởng đoàn thẩm định vànộp lệ phíthẩm định theo quy định hiện hành.

Bước 3: Trả kết quả

-Sau khi hoàn tất thủ tục thẩm định, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch,phòng Nghiệp vụ Du lịch chuyển kết quả đến Bộ phận một cửa –Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lào Cai

- Bộ phận một cửa -Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lào Cai chuyển trả kết quả choPhòng Văn hóa, Thông tin huyện/thành phố để Phòng trả kết quả cho Chủ hộ kinh doanh homestay

Cách thức thực hiện

 

- Nộp trực tiếp hoặc Gửi hồ sơ đến bộ phận “Một cửa” - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lào Cai

- Đoàn thẩm định của Sở VHTTDL và chủ cơ sở lưu trú tiến hành thực hiện trực tiếp tại cơ sở lưu trú được thẩm định.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a)Thành phần Hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị thẩm định và công nhậnđạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch(theo mẫu quy định tạiPhụ lục 5- Quyết định 131/QĐ- VHTTDL ngày 22/07/2008 về việc ban hành Phụ lục hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý một số hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lào));

+ Biểu tổng hợp các trang thiết bị, tiện nghi do chủ nhà tự tổng hợp (theo mẫu quy định tạiPhụ lục 5- Quyết định 131/QĐ- VHTTDL ngày 22/07/2008 về việc ban hành Phụ lục hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý một số hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lào);

+ Bản sao giấy chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý lưu trú du lịch của chủ hộ kinh doanh lưu trú

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

Mẫu 1

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.............., ngày tháng năm 200

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH VÀ CÔNG NHẬN

CƠ SỞ ĐẠT TIÊU CHUẨN KINH DOANH LƯU TRÚ DU LỊCH

 

 

Kính gửi:

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lào Cai

- Phòng Văn hoá Thông tin ..............................

 

 

Sau khi nghiên cứu Quy chế quản lý một số hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai được ban hành theo Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ngày 23/01/2008 của UBND tỉnh Lào Cai, tôi làm đơn này đề nghị Phòng Văn hoá Thông tin ...................................... lập danh sách đề nghị sở Văn hoá Thể thao và Du lịch xem xét, công nhận Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê của tôi đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch, với những nội dung sau :

- Tên chủ hộ:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Tổng số phòng hoặc khu vực bố trí riêng cho khách du lịch thuê:

- Số khách có thể lưu trú/ 01 ngày đêm:

- Dịch vụ có thể cung cấp cho du khách tại nhà: (ăn uống, biểu diễn văn nghệ, bán hàng lưu niệm....): ..................................................................................

- Chủ hộ (hoặc thành viên khác – nêu rõ tên) .........được (Nếu chưa học thì ghi Chưa) đào tạo/tập huấn/bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý lưu trú du lịch hoặc kỹ năng phục vụ loại hình lưu trú tại gia từ ngày.... tháng ... năm ... đến ngày.... tháng ... năm ... tại ......................................................................................

- Đăng ký kinh doanh lưu trú số: ...... ngày ... tháng ... năm ... tại ...............

.................................................................................................................................

 

Gia đình tôi cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định về điều kiện kinh doanh lưu trú du lịch theo khoản 1, điều 9 Quy chế quản lý một số hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai./.

CHỦ HỘ

(Ký, họ tên)

 

 


 

Mẫu 2

 

BIỂU TỔNG HỢP TRANG THIẾT BỊ, TIỆN NGHI

 

 

Stt

Tiêu chí

Không

Khu nhà ở

1.

Nằm ở khu vực có nguy cơ sạt lở đất hoặc lũ lụt (a)

 

 

2.

Nuôi nhốt gia súc, gia cầm trong nhà ở hoặc dưới sàn nhà (a)

 

 

3.

Nền nhà lát gạch hoặc trải xi-măng

 

 

4.

Thiết bị trữ nước và nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt

 

 

5.

Bếp nấu, dụng cụ nấu ăn và phục vụ ăn

 

 

6.

Bàn ghế (hoặc đệm ngồi), phích và bộ ấm chén uống nước

 

 

7.

Điện chiếu sáng

 

 

8.

Quạt điện

 

 

Khu vực/phòng ở cho khách du lịch thuê lưu trú

9.

Bố trí riêng với nơi nghỉ của gia đình (*)

 

 

10.

Diện tích tối thiểu 11 m2 cho khách du lịch thuê lưu trú (*)

 

 

11.

Màn chống muỗi (*)

 

 

12.

Chăn đệm/chiếu ngủ (*)

 

 

13.

Được vệ sinh sạch sẽ và gọn gàng

 

 

Khu vệ sinh

14.

Nhà vệ sinh tự hoại (*)

 

 

15.

Nhà tắm (có thể chung với khu vệ sinh) và đường dẫn hoặc thiết bị trữ nước sạch

 

 

Thành viên trong gia đình

16.

Có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý lưu trú du lịch do sở Văn hoá Thể thao và Du lịch cấp (*)

 

 

17.

Sử dụng ma tuý và chất gây nghiện khác (a)

 

 

18.

Mắc bệnh truyền nhiễm (a)

 

 

19.

Biết nấu ăn cho khách du lịch

 

 

20.

Biết sử dụng ngoại ngữ ở mức độ giao tiếp trở lên

 

 

 

Ghi chú: - (*) Tiêu chí bắt buộc phải

- (a) Tiêu chí bắt buộc phảiKhông có

 

 

 

Thời hạn giải quyết

 

-Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách và hồ sơ đề nghị, sở VHTTDL tiến hành thẩm định.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thẩm định xong, Lãnh đạo sở VHTTDL ra quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai

b) Bộ phận trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ Du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Văn hoá Thông tin các huyện thành phố

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định hành chính
Lệ phí:

500.000 VNĐ/cơ sở

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 

1. Đơn đề nghị công nhận cơ sở đạt chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch

2. Mẫu bảng tổng hợp trang thiết bị, tiện nghi ( do chủ hộ tự tổng hợp)

(Phụ lục 5- Quyết định 131/QĐ- VHTTDL ngày 22/07/2008 về việc ban hành Phụ lục hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý một số hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lào)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

 

Đối với nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (home stay), ngoài những điều kiện trên phải đảm bảo các điều kiện:

- Nhà ở có khu vực bố trí riêng, phòng ở có diện tích tối thiểu 11m2cho khách du lịch thuê lưu trú;

- Có khu vực vệ sinh tự hoại;

- Có các trang thiết bị khác đảm bảo yêu cầu tối thiểu, cần thiết đối với cơ sở lưu trú;

- Chủ nhà có chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý lưu trú du lịch do sở quản lý nhà nước về du lịch cấp;

- Người sống trong nhà không sử dụng ma túy, không mắc bệnh truyền nhiễm

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 

- Luật Du lịch số: 44/2005/QH11, ngày 14/6/2005;- Nghị định số 92/2007/NĐ- CP ngày 01/06/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch

- Thông tư số 88/2008/TT- BVHTTDL ngày 31/12/2008- của Bộ VHTTDL hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật du lịch về Lưu trú du lịch.

- Thông tư số 47/2010/TT- BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài Chính về quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

- Quyết định số 05/2008/QĐ- UBND ngày 23/01/2008 của UBND tỉnh Lào Cai về việc Ban hành Quy chế quản lý một số hoạt động du lịch trên địa bàn tinh Lào Cai.

- Quyết định 131/QĐ- VHTTDL ngày 22/07/2008 của Sở VHTTDL về việc ban hành phụ lục hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý một số hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lào cai.


Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập