Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

Ảnh minh họa

Theo đó, dự thảo bổ sung nội dung: Thay đổi tên chủ thể đăng ký sử dụng địa chỉ IP, số hiệu mạng (Bổ sung Điều 29a sau Điều 29).

Cụ thể, thay đổi tên chủ thể đăng ký sử dụng địa chỉ IP, số hiệu mạng trong các trường hợp: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thay đổi tên sang tên mới theo quyết định của cấp có thẩm quyền; có sự sáp nhập, hợp nhất hoặc thay đổi chức năng nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, dẫn tới sự thay đổi về tổ chức trực tiếp quản lý, vận hành mạng lưới, dịch vụ đã sử dụng vùng địa chỉ IP, số hiệu mạng; có sự tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, dẫn tới sự thay đổi về tổ chức trực tiếp quản lý, vận hành mạng lưới, dịch vụ đã sử dụng vùng địa chỉ IP, số hiệu mạng.

Đối với các trường hợp được phép đổi tên chủ thể đăng ký sử dụng địa chỉ IP, số hiệu mạng nêu trên, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp gửi tới Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) bản khai đề nghị thay đổi tên chủ thể đăng ký sử dụng địa chỉ IP, số hiệu mạng theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư này.

Đối với trường hợp thay đổi tên sang tên mới: cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phải xuất trình bản gốc hoặc nộp kèm theo bản sao có chứng thực quyết định thay đổi tên của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất hoặc thay đổi chức năng nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức: Cơ quan, tổ chức xuất trình bản gốc hoặc nộp kèm theo bản sao có chứng thực quyết định sáp nhập, hợp nhất hoặc thay đổi chức năng nhiệm vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp có sự tổ chức lại doanh nghiệp: Doanh nghiệp xuất trình bản gốc hoặc nộp kèm theo bản sao có chứng thực quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giấy chứng nhận doanh nghiệp, tài liệu chứng minh sự tổ chức lại doanh nghiệp.

Dự thảo cũng nêu rõ, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tiếp nhận vùng địa chỉ IP, số hiệu mạng phải thực hiện nghĩa vụ nộp phí, lệ phí sử dụng địa chỉ IP tại Việt Nam theo quy định của Bộ Tài chính.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị thay đổi tên chủ thể sử dụng địa chỉ IP, số hiệu mạng nộp hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Internet Việt Nam - VNNIC).

Phương thức nộp hồ sơ gồm: Nộp trực tiếp tại trụ sở của VNNIC; gửi hồ sơ đến trụ sở của VNNIC qua đường bưu chính; thực hiện trực tuyến tại địa chỉ www.diachiip.vn trong trường hợp sử dụng chữ ký số.

Thời hạn trả lời kết quả xử lý hồ sơ đề nghị đổi tên chủ thể đăng ký sử dụng địa chỉ IP, số hiệu mạng là 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ theo quy định. Trong trường hợp từ chối, VNNIC có văn bản trả lời cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Nguồn tin theo: baochinhphu.vn
1 2 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập