Kế hoạch chi tiết về chuyển đổi mã mạng của các doanh nghiệp viễn thông

          TT
Doanh nghiệp viễn thông
Mã mạng cũ
và số thuê bao
 
Mã mạng mới
và số thuê bao
Thời gian chuyển đổi
1
MobiFone
120 xxxxxxx
70 xxxxxxx
Từ 00 giờ 00 phút
ngày 15/9/2018
2
121 xxxxxxx
79 xxxxxxx
Từ 00 giờ 00 phút
ngày 21/9/2018
3
122 xxxxxxx
77 xxxxxxx
Từ 00 giờ 00 phút
ngày 25/9/2018
4
126 xxxxxxx
76 xxxxxxx
Từ 00 giờ 00 phút
ngày 28/9/2018
5
128 xxxxxxx
78 xxxxxxx
Từ 00 giờ 00 phút
ngày 02/10/2018
6
VinaPhone
123 xxxxxxx
83 xxxxxxx
Từ 00 giờ 00 phút
ngày 24/9/2018
7
124 xxxxxxx
84 xxxxxxx
Từ 00 giờ 00 phút
ngày 15/9/2018
8
125 xxxxxxx
85 xxxxxxx
Từ 00 giờ 00 phút
ngày 27/9/2018
9
127 xxxxxxx
81 xxxxxxx
Từ 00 giờ 00 phút
ngày 18/9/2018
10
129 xxxxxxx
82 xxxxxxx
Từ 00 giờ 00 phút
ngày 21/9/2018
11
 
 
 
Viettel
162 xxxxxxx
32 xxxxxxx
Từ 00 giờ 00 phút
ngày 07/10/2018
12
163 xxxxxxx
33 xxxxxxx
Từ 00 giờ 00 phút
ngày 05/10/2018
13
164 xxxxxxx
34 xxxxxxx
Từ 00 giờ 00 phút
ngày 03/10/2018
14
165 xxxxxxx
35 xxxxxxx
Từ 00 giờ 00 phút
ngày 27/9/2018
15
166 xxxxxxx
36 xxxxxxx
Từ 00 giờ 00 phút
ngày 25/9/2018
16
167 xxxxxxx
37 xxxxxxx
Từ 00 giờ 00 phút 
ngày 23/9/2018
17
168 xxxxxxx
38 xxxxxxx
Từ 00 giờ 00 phút
ngày 19/9/2018
18
169 66xxxxx
39 66xxxxx
Từ 00 giờ 00  phút
ngày 15/9/2018
169 xxxxxxx
39 xxxxxxx
Từ 00 giờ 00  phút
ngày 17/9/2018
19
 
 
 
Vietnamobile
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vietnamobile
186 4xxxxxx
56 4xxxxxx
 Từ 00 giờ 00 phút
ngày 15/9/2018
186 2xxxxxx
56 2xxxxxx
186 3xxxxxx
56 3xxxxxx
Từ 00 giờ 00  phút
ngày 17/9/2018
186 5xxxxxx
56 5xxxxxx
Từ 00 giờ 00  phút
ngày 23/9/2018
 
 
Từ 00 giờ 00  phút
ngày 23/9/2018
186 6xxxxxx
56 6xxxxxx
186 7xxxxxx
56 7xxxxxx
186 8xxxxxx
56 8xxxxxx
186 9xxxxxx
56 9xxxxxx
20
188 2xxxxxx
58 2xxxxxx
188 3xxxxxx
58 3xxxxxx
Từ 00 giờ 00  phút
ngày 21/9/2018
188 4xxxxxx
58 4xxxxxx
 
Từ 00 giờ 00  phút
ngày 19/9/2018
188 5xxxxxx
58 5xxxxxx
188 6xxxxxx
58 6xxxxxx
188 7xxxxxx
58 7xxxxxx
188 8xxxxxx
58 8xxxxxx
188 9xxxxxx
58 9xxxxxx
21
Gmobile
199 2xxxxxx
59 2xxxxxx
Từ 00 giờ 00  phút
ngày 15/9/2018
199 3xxxxxx
59 3xxxxxx
Từ 00 giờ 00  phút
ngày 17/9/2018
199 8xxxxxx
59 8xxxxxx
Từ 00 giờ 00  phút
ngày 19/9/2018
199 9xxxxxx
59 9xxxxxx
Từ 00 giờ 00  phút
ngày 21/9/2018
22
Mạng viễn thông cố định vệ tinh (VSAT)
99 2xxxxxx
 
67 2xxxxxx
Từ 00 giờ 00  phút
ngày 15/9/2018
Cho thuê bao khu vực miền Bắc
Từ 00 giờ 00  phút
ngày 16/9/2018
Cho thuê bao khu vực miền Trung
và miền Nam
 
Từ 00 giờ 00  phút
ngày 17/9/2018
Cho thuê bao phục vụ phòng chống thiên tai

Cục Viễn thông

1 2 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập