• 0
  03/04/2019

  Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh - thực tiễn và kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình đổi mới

  Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là quy luật phát triển của Đảng. Điều đó đã được khẳng định trong thực tiễn cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, cũng như từ thực tiễn quá trình đổi mới hơn 30 năm qua.

  857 lượt xem
 • -1
  02/04/2019

  Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019):Bản Di chúc cho hôm nay và mai sau

  Mỗi điều Hồ Chí Minh trăn trở, dặn lại trong Di chúc đều chứa chan tấm lòng một hiền nhân đối với con người, với thiên nhiên, với quê hương đất nước, phản ánh tư tưởng, tình cảm, đạo đức và tâm hồn một người con ưu tú của dân tộc Việt; hiện thân tinh thần, tài năng và tâm hồn của người dân Việt; hiện thân của tinh thần yêu tự do tha thiết, bình dị mà vĩ đại, dân tộc mà thời đại. Đó là di sản bất hủ, đậm đà cốt cách dân tộc Việt và thời đại, “là sự thức tỉnh của nhân tâm, của trí tuệ, của dũng khí” Hồ Chí Minh gửi lại cho các thế hệ mai sau. Cuộc đời Người, với những gì Người đã đi, đã đến và chiến thắng; với tất cả những gì Người đã làm, đã mẫu mực nêu gương và để lại, có lý và đượm tình thương yêu sẽ sống mãi qua các thời đại.

  715 lượt xem
 • -2
  09/04/2018

  Huyện ủy Mường Khương tổ chức Hội nghị học tâp, quán triệt học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề học tập Bác năm 2018

    Cùng với các địa phương khác trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Sáng ngày 4/6/2018, Huyện ủy Mường Khương đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập và làm theo Bác Chuyên đề 2018 được Truyền hình trực tiếp qua sóng Phát thanh - Truyền hình tỉnh do tỉnh ủy Lào Cai tổ chức. Dự Hội nghị tại huyện Mường Khương có Đồng Nguyễn Chí Sử - Tỉnh ủy Viên - Bí thư huyện ủy; lãnh đạo thường trực huyện ủy, HĐND, UBND huyện. Bí thư, phó bí thư các chi Đảng bộ trực thuộc trên địa bàn toàn huyện.

  525 lượt xem
 • -3
  06/04/2018

  Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Khương làm việc với chi bộ Cơ quan đoàn thể huyện

  Thực hiện Chương trình công tác năm 2018, ngày 26/3/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức làm việc với chi bộ Cơ quan đoàn thể huyện. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Chí Sử - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy; đồng chí Đặng Đình Chung - Phó Bí thư Thường trực - Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hoàng Trung Giang - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy và lãnh đạo một số đơn vị liên quan.

  637 lượt xem
 • -4
  07/02/2018

  Chiến tranh Thế giới thứ hai (1939 - 1945)

  Chiến tranh thế giới thứ hai đã diễn ra trên nhiều mặt trận: mặt trận Tây Âu (mặt trận phía Tây); mặt trận Xô - Đức (mặt trận phía Đông); mặt trận Bắc Phi; mặt trận châu Á - Thái Bình Dương và mặt trận trong lòng địch của nhân dân các nước bị phát xít chiếm đóng, trong đó, mặt trận chủ yếu, quyết định đối với toàn bộ tiến trình của Chiến tranh thế giới thứ hai là mặt trận Xô – Đức.

  2774 lượt xem
 • -5
  06/02/2018

  Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3-2-1930

  Từ ngày 3 đến 7-2-1930, tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc), dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, thành một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam, với mục tiêu lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam tiến hành giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người tiến lên chủ nghĩa xã hội.

  633 lượt xem
 • -6
  05/02/2018

  Cuộc cách mạng nhân dân ở Mông Cổ (1921 - 1924)

  Cuối năm 1920, Mông Cổ bị lực lượng bạch vệ Nga và quân phiệt Trung Quốc thống trị. Mùa xuân năm 1921, ở miền Bắc Mông Cổ đã thành lập những đơn vị du kích.

  933 lượt xem
 • -7
  04/02/2018

  Cách mạng dân tộc dân chủ ở Trung Quốc (1919 - 1945)

  Trong suốt giai đoạn từ 1917 đến 1945, Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc Dân Đảng nhiều lần đối đầu đấu tranh nội bộ với nhau, rồi lại hợp tác cùng kháng chiến chống phát xít Nhật xâm lược, xong đối đầu với nhau. Nhưng kết quả cuối cùng, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trường kỳ, gian khổ, lãnh đạo nhân dân Trung Quốc giành được thắng lợi, xây dựng nên nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngày nay.

  1222 lượt xem
 • -8
  03/02/2018

  Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế (1917 - 1995)

  Từ đầu thế kỷ XXI đến nay, trong bối cảnh quốc tế có nhiều khó khăn, thách thức nổi lên ngày càng gay gắt, các đảng cộng sản, công nhân trên thế giới vẫn đang tiếp tục nỗ lực củng cố tổ chức và lực lượng, ngày càng mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế và nâng cao vai trò, ảnh hưởng trong đời sống chính trị - xã hội các nước

  1607 lượt xem
 • -9
  02/02/2018

  Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga năm 1917

  Cách mạng tháng Mười Nga và sự ra đời của Nhà nước xã hội chủ nghĩa Xô viết đã có ảnh hưởng mạnh mẽ tới tiến trình lịch sử và cục diện thế giới; làm cho chủ nghĩa tư bản không còn là một hệ thống hoàn chỉnh bao trùm thế giới. Đồng thời cổ vũ mạnh mẽ cho phong trào cách mạng của giai cấp công nhân các nước, chỉ ra cho họ con đường đi tới thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản; mở ra một thời kì mới trong lịch sử đấu tranh giải phóng của nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc ở châu Á, châu Phi và Mĩ la tinh.

  777 lượt xem
 • -10
  01/02/2018

  Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5 (1/5/1886)

  Năm 1886, tại thành phố công nghiệp lớn Chicago, Đại hội Liên đoàn lao động Mỹ thông qua Nghị quyết nêu rõ: "Từ ngày 1/5/1886, ngày lao động của tất cả các công nhân sẽ là 8 giờ". Sở dĩ ngày 1/5 được chọn bởi đây là ngày bắt đầu một năm kế toán tại hầu hết các nhà máy, xí nghiệp ở Mỹ... Từ đó, ngày 1/5 trở thành ngày Quốc tế lao động, ngày đấu tranh của giai cấp công nhân, ngày nghỉ ngơi và biểu dương lực lượng, ngày hội của công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.

  439 lượt xem
 • -11
  28/01/2018

  Công xã Pari (1870)

  Bắt đầu từ tháng 9/1870 đến tháng 5/1871, nhân dân lao động và công nhân ở Pari (Pháp) đã tiến hành cuộc khởi nghĩa vũ trang lật đổ chính quyền tư sản Pháp. Đỉnh điểm là ngày 18/3/1871, giai cấp vô sản Pháp đã lật đổ bộ máy nhà nước tư sản, giành được chính quyền. Sau đó, ngày 26/3/1871, lần đầu tiên trong lịch sử tổ chức bầu cử Công xã, lập ra nhà nước kiểu mới của giai cấp vô sản.

  402 lượt xem
 • -12
  27/01/2018

  Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 (8/3/1857)

  Ngày Phụ nữ quốc tế cũng như những ngày lễ tượng trưng khác, không phải có một nguồn gốc hay một sự việc duy nhất, mà là thành quả của cuộc đấu tranh gian khổ đầy hy sinh và cũng là cuộc hành trình lặng lẽ của hàng triệu phụ nữ trên thế giới. Năm 1977, Liên hợp quốc đã lấy ngày 8 tháng 3 hằng năm làm Ngày Quốc tế phụ nữ

  414 lượt xem
 • -14
  15/09/2017

  Khánh thành dự án Nhà máy xử lý nước thải thành phố Lào Cai

  CTTĐT - Chiều ngày 15/9, UBND tỉnh tỉnh Lào Cai cùng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình Nhà máy xử lý nước thải Ngòi Đum, thành phố Lào Cai - công suất 4.300 m3/ngày đêm thuộc dự án phát triển các đô thị loại vừa Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Lào Cai, sử dụng vốn vay của Ngân hàng thế giới (WB).

  336 lượt xem
 • -16
  09/12/2014

  Chủ tịch UBND tỉnh Doãn Văn Hưởng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Bản Lầu

  Sáng ngày (4/11), Đồng chí Doãn Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Trung Tâm, xã Bản Lầu (Mường Khương).

  378 lượt xem
 • -17
  09/12/2014

  Xã Bản Lầu (Mường Khương) đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới

  Bản Lầu là 1 trong 4 xã được Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới huyện Mường Khương chọn để thực hiện hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015. Đến nay, xã đã đạt được 16/19 tiêu chí.

  428 lượt xem
 • -18
  09/12/2014

  Sơ kết thực hiện Nghị quyết 30a 9 tháng 2014

  Chiều ngày 23/10, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 3 huyện nghèo Si Ma Cai, Bắc Hà, Mường Khương trong 9 tháng năm 2014 và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2014.

  334 lượt xem
 • -19
  09/12/2014

  Mường Khương: Nông dân hiến 7.235 m2 đất để làm đường giao thông nông thôn

  Hưởng ứng phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”, 9 tháng năm 2014, hội nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mường Khương đã vận động hội viên, nông dân hiến 7.235 m2 đất để làm đường giao thông nông thôn.

  276 lượt xem
 • -20
  09/12/2014

  Đại hội các dân tộc thiểu số huyện Mường Khương lần thứ II

  Sáng 26/9, huyện Mường Khương tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ II - năm 2014, với sự tham dự của 150 đại biểu chính thức, đại diện cho các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

  283 lượt xem
 • -21
  09/12/2014

  Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tặng nhà thi đấu cầu lông cho Đồn Biên phòng Pha Long

  Ngày (25/9), Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã tổ chức bàn giao nhà thi đấu cầu lông cho Đồn Biên phòng Pha Long (Mường Khương).

  311 lượt xem
 • -22
  09/12/2014

  Mường Khương trồng 1.744 ha chè

  Đến nay, tổng diện tích chè tập trung trên địa bàn huyện Mường Khương đạt 1.744 ha, trong đó, chè kinh doanh chiếm hơn 1.100 ha.

  301 lượt xemTin mới
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1