Chính sách mới tác động tới cán bộ, công chức, viên chức từ 01/7/2019
Ngày 01/7/2019 tới đây đánh dấu thời điểm nhiều văn bản tác động đến cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực, cụ thể:

4 văn bản quy định về tiền lương, phụ cấp

Có đến 04 văn bản quy định về tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức cùng có hiệu lực từ ngày 01/7/2019, gồm:

Nghị định 38/2019/NĐ-CP về tăng mức lương cơ sở;

Nghị định 44/2019/NĐ-CP về tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo mức lương cơ sở;

Thông tư 04/2019/TT-BNV về cách tính lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức theo mức lương cơ sở mới;

Thông tư 79/2019/TT-BQP về mức lương trong quân đội theo mức lương cơ sở mới.

Cụ thể, mức lương cơ sở sắp tới sẽ tăng lên 1.490.000 đồng/tháng; do đó mức lương, phụ cấp tính theo lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan quân đội cũng sẽ tăng lên tương ứng. Ngoài ra, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng cũng tăng thêm 7,19% từ ngày01/7/2019.
1 văn bản quy định về tuyển dụng, thăng hạng

Thông tư 03/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức… cũng sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

Thông tư này quy định 03 trường hợp công chức được tuyển dụng không qua thi tuyển; Nội dung thi tuyển công chức, viên chức mới nhất; Mẫu Hợp đồng làm việc của viên chức; Xếp ngạch, bậc lương với cán bộ, công chức đối với người đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc…
1 văn bản về kê khai tài sản, thu nhập

Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 có hiệu lực từ ngày 01/7/2019 với rất nhiều quy định mới tác động đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức.

Trong đó, đáng chú ý nhất là quy định toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức phải kê khai tài sản, thay vì chỉ một vài nhóm đối tượng như trước đây. Ngoài nhà, đất, công trình xây dựng khác…, các loại tài sản khác có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên đều phải kê khai.

Khi có biến động tài sản từ 300 triệu đồng/năm trở lên, cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện kê khai bổ sung.

Mọi hành vi kê khai không trung thực về tài sản, thu nhập đều có thể bị kỷ luật bằng một trong các hình thức: Cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc hoặc bãi nhiệm.
2 văn bản quy định về công an nhân dân

Ngày 01/7/2019, Luật Công an nhân dân 2018 sẽ chính thức có hiệu lực. Nghị định 49/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công an nhân dân cũng có hiệu lực ngay sau đó, từ ngày 25/7/2019.

Rất nhiều quy định mới tác động đến sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân, trong đó có: Rút ngắn thời gian phục vụ nghĩa vụ trong công an nhân dân từ 36 tháng xuống còn 24 tháng; Sĩ quan công an có thể kéo dài hạn tuổi phục vụ trong ngành đến năm 70 tuổi; Thay đổi hàng loạt chế độ đối với sĩ quan, hạ sĩ quan chuyển ngành, xuất ngũ…

Ngoài những chính sách mới tác động đến cán bộ, công chức, viên chức, từ ngày 01/7/2019 cũng có nhiều văn bản khác có hiệu lực, liên quan đến nhiều lĩnh vực.

CTTDT
1 2 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập