Đoàn giám sát của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai làm việc với huyện Mường Khương

    Ngày 17/5/2022, Đoàn giám sát của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai do đồng chí Dương Đức Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Mường Khương về việc giám sát thực hiện Nghị quyết số 22 ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức Chính trị - Xã hội và mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã. Làm việc với Đoàn, huyện Mường Khương có đồng chí Hoàng Trường Minh, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; đồng chí Nguyễn Hoàng Chiến, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mường Khương; đồng chí Tô Việt Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Quang cảnh buổi làm việc

    Tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Trường Minh, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã báo cáo với Đoàn giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 22 ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức Chính trị - Xã hội và mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 22 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai và Đề án 15 của Tỉnh ủy Lào Cai, Huyện ủy Mường Khương đã xây dựng và ban hành Đề án số 03 về phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, giai đoạn 2020 - 2025. Hàng năm Mặt trận Tổ quốc huyện phối hợp với các tổ chức đoàn thể thực hiện hiệp thương thống nhất nội dung, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đoàn thể triển khai thực hiện; lập dự trù kinh phí và gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thẩm định trình UBND phân bổ nguồn kinh phí được cấp cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, đối thoại đúng quy định. Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng xây dựng kế hoạch và phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương. Từ năm 2018 đến năm 2022 Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể đã tổ chức 21 cuộc giám sát theo Đề án số 15 của Tỉnh ủy; phối hợp với các cơ quan, đơn vị giám sát theo Quyết định số 217 được 64 cuộc; tổ chức 13 cuộc đối thoại trực tiếp với đoàn viên, hội viên và nhân dân; tham gia 12 lượt ý kiến vào các dự thảo, chương trình, kế hoạch, văn kiện của Trung ương, tỉnh, huyện. Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn tổ chức rà soát và kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng; phối hợp tổ chức 2 lớp tập huấn nghiệp vụ giám sát cho Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng; chỉ đạo thực hiện các hoạt động giám sát đảm bảo theo quy định.

Đồng chí Hoàng Trường Minh, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện báo cáo với Đoàn giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 22 ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai tại huyện Mường Khương 
 
Các đồng chí đại biểu đại diện cho Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện, Đoàn giám sát phát biểu ý kiến

    Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Dương Đức Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai ghi nhận sự phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ giữa Ủy ban nhân dân huỵên và Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện trong thực hiện Nghị quyết số 22 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí đánh giá cao việc tổ chức hoạt động đối thoại trực tiếp với nhân dân, đoàn viên, hội viên tại huyện Mường Khương thời gian qua mang lại hiệu quả cao trong tuyên truyền, tập hợp khối đại đoàn kết, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết những tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc tại cơ sở.

Đồng chí Dương Đức Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai phát biểu kết luận tại buổi làm việc

    Trước khi làm việc với huyện Mường Khương, Đoàn giám sát đã trực tiếp làm việc với xã Pha Long và xã Thanh Bình về việc giám sát thực hiện Nghị quyết số 22 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai tại hai địa phương này.

Đoàn giám sát làm việc với xã Pha Long
Đoàn giám sát làm việc với xã Thanh Bình
Mạnh Cường, Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông huyện Mường Khương(6)
1 2 3 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập