Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH Tỉnh Lào Cai kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay tại huyện Mường Khương
Ngày 26/10/2023, Đoàn kiểm tra Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Lào Cai đã tiến hành kiểm tra hoạt động cho vay và sử dụng vốn vay chính sách xã hội trên địa bàn huyện Mường Khương. Tiếp và làm việc với Đoàn phía huyện có đồng chí Hoàng Trường Minh - Quyền Chủ tịch UBND huyện cùng các thành viên trong Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện.

     anh tin bai

Quang cảnh buổi làm việc

    Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra được được huyện Mường Khương thông tin nhanh một số kết quả trong việc cho vay và sử dụng vốn vay NHCSXH trên địa bàn. Theo đó doanh số cho vay tính đến tháng 09 năm 2023 của huyện đạt trên gần 120 tỷ đồng với trên 1.900 hộ vay vốn. Các nguồn vốn chủ yếu tập trung cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cho vay học sinh sinh viên, nước sạch và vệ sinh môi trường, giải quyết việc làm, Xuất khẩu lao động... Tổng số tổ tiết kiệm và vay vốn toàn huyện là 238 tổ. Việc cho vay được thông qua 4 tổ chức Hội, đoàn thể là Hội phụ nữ, Hội CCB, Đoàn thanh niên và Hội nông dân huyện.Hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm được tổ chức tốt. Công tác đôn đốc thu hồi nợ gốc và nợ lãi đến hạn được Ngân hàng chính sách xã hội huyện đặc biệt quan tâm, thường xuyên, nhắc nhở các hội đoàn thể nhận ủy thác, các tổ tiết kiệm, vay vốn phải thường xuyên theo dõi, vận động, tuyên truyền để các tổ viên phải có ý thức trả nợ đúng hạn theo quy định. Nhờ thực hiện hiệu quả, đúng mục đích các nguồn vốn vay, các nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội đã giúp thu hút, tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm ổn định cho người dân trên địa bàn xã. Đặc biệt chương trình cho vay giảm nghèo đã phát huy được nguồn vốn giúp người dân thoát nghèo và từng bước vươn lên trong cuộc sống.

anh tin bai

Đồng chí Hoàng Trường Minh - Quyền Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi kiểm tra

    Tại buổi làm việc các Đại biểu đã tập trung thảo luận nêu ra một số khó khăn. Đồng thời bàn các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn việc cho vay và sử dụng vốn vay trên địa bàn.

anh tin bai
anh tin bai
 anh tin bai
Các Đại biểu phát biểu thảo luận

    Trước đó Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra việc cho vay và sử dụng vốn vay tại xã Tả Thàng, La Pan Tẩn và Thị trấn Mường Khương.

Kim Huệ
1 2 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập