Mường Khương: Nghiêm túc học tập, tiếp thu Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

    Đúng 8 sáng ngày 15/4, gần 200 cán bộ, Đảng viên, viên chức, người lao động tại điểm cầu trung tâm hội nghị huyện, các xã, Thị trấn trên địa bàn huyện Mường Khương đã nghiêm túc bước học tập, quán triệt Nghị quyết 11 -NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo ghi nhận của phóng viên tại các điểm cầu trên địa bàn huyện việc tổ chức học tập diễn ra nghiêm túc, cán bộ, Đảng viên tham gia học tập tập trung cao độ, ghi chép đầy đủ nội dung Nghị quyết. Tại các điểm cầu, đường truyền đảm bảo kết nối với Trung ương và tỉnh thông suốt, chất lượng hình ảnh, âm thanh đảm bảo.

Tại điểm cầu Trung tâm hội nghị huyện Mường Khương

   Tại trung tâm hội nghị huyện. Huyện ủy Mường Khương có 50 cán bộ, Đảng viên gồm Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, các đồng chí ủy viên BTV, BCH, các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện, cán bộ chủ chốt; Bí thư, Phó Bí thư chi Đảng bộ khối cơ quan. Được nghe các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị trực tiếp triển khai, quán triệt Nghị quyết 11 sẽ giúp cán bộ, Đảng viên nắm vững những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Các Đại biểu tham dự hội nghị học tập một cách nghiêm túc

          Toàn Đảng bộ huyện Mường Khương có 46 tổ chức cơ sở Đảng với 3.520 Đảng viên. Địa bàn huyện rộng, nhiều xã xa trung tâm, do đó, hội nghị trực tuyến tạo điều kiện cho đông đảo cán bộ, Đảng viên được trực tiếp nghe các báo cáo viên Trung ương truyền đạt. Từ đó nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tiết kiệm thời gian và kinh phí tổ chức các hội nghị ở cơ sở.Được tham gia học tập đông đảo cán bộ, Đảng viên ai cũng phấn khởi. Có mặt tại hội trường UBND thị trấn Mường Khương gần 40 cán bộ, Đảng viên đều nghiêm túc lắng nghe những nội dung mà báo cáo viên truyền tải. Việc học trực tuyến rất thuận lợi, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên tiếp thu nội dung của Nghị quyết một cách đầy đủ nhất, góp phần hỗ trợ đắc lực cho việc nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền tại cơ sở.

Tại điểm cầu Thị trấn Mường Khương, 40 cán bộ, Đảng viên đều nghiêm túc lắng nghe những nội dung mà báo cáo viên truyền tải

          Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" được ban hành và tổ chức triển khai thực hiện có ý nghĩa to lớn trong việc phát huy thế mạnh, tiềm năng, tạo đột phá trong phát triển của Vùng và các địa phương trong Vùng, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Vùng một cách bền vững trong giai đoạn tới nhằm khắc phục những điểm hạn chế căn bản trong liên kết và phát triển Vùng thời gian vừa qua. Theo đó, phát triển Vùng Trung du và miền núi Bắc bộ vừa phải phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, bảo đảm thống nhất với quy hoạch quốc gia; phù hợp với Chiến lược phát triển bền vững, Chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia. Vừa phải khai thác, phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế của vùng, từng tiểu vùng và từng địa phương; Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội; Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc biên giới của Tổ quốc... nhằm tạo sự bứt phá cho toàn vùng.

          Đây là Nghị quyết đầu tiên về phát triển vùng được Bộ Chính trị khóa XIII xem xét, ban hành, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và cho thấy vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Vùng Trung du và miền núi Bắc bộ trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của cả nước trong những giai đoạn phát triển tới đây.

Kim Huệ - Tùng Lâm - Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông huyện (3)
1 2 3 4 5  ... 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập