Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Chuyên đề của Ban thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai, Khoá XVI

Ngày 9/11/2021, Huyện uỷ Mường Khương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Chuyên đề của Ban thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai, Khoá XVI. Hội nghị tổ chức qua hình thức trực tuyến từ điểm cầu huyện tới tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Dự hội nghị về phía Tỉnh có đồng chí Nguyễn Thành Nam – Phó Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh uỷ. Về phía huyện Mường Khương có đồng chí Giàng Quốc Hưng – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hoàng Văn Tuyên – Phó bí thư thường trực Huyện uỷ; đồng chí Thào Thị Lan - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Hoàng Trường Minh - Ủy viên BTV huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện cùng Bí thư, Phó bí thư các chi, đảng bộ khối cơ quan. Báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị được trực tuyến đến 16 xã, thị trấn huyện Mường Khương

Đồng chí Nguyễn Thành Nam – Phó Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh uỷ triển khai Nghị quyết

Đồng chí Giàng Quốc Hưng – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện quán triệt Nghị quyết

Đồng chí Hoàng Trường Minh - Ủy viên BTV huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện quán triệt Nghị quyết

Đại biểu nghiêm túc học tập, tiếp thu các Nghị quyết

Tại Hội nghị các đại biểu đã được học tập, quán triệt 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 1/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hoá Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27/8/2021 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Lào Cai đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững. Nghị quyết số 11- NQ/TU, ngày 27/8/2021 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai về phát triển du lịch Tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Qua Hội nghị giúp các cấp uỷ, tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững nội dung cơ bản các Nghị quyết số 09, 10, 11, 12 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh Lào Cai. Qua đó, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện. Hội nghị cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhằm tuyên truyền, phổ biến, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi; động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Mỹ Anh – Văn Phà Trung tâm văn hoá TT, TT huyện Mường Khương (6)
1 2 3 4 5  ... 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập