Tổ Đại biểu HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh, trước Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

         Ngày 16/11/2021 tại Trung tâm Văn hóa, thể thao xã Nấm Lư Tổ Đại biểu HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND huyện đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Nấm Lư, Lùng Khấu Nhin trước Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh, trước Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổ Đại biểu HĐND tỉnh gồm có Bà Ngụy Phí Kiều Vân - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh - Tổ phó Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Mường Khương; Bà Thào Thị Lan - Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện. Tổ Đại biểu HĐND huyện có Ông Lê Ngọc Dương - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Bà Nùng Thị Thu - Bí thư Đảng ủy xã Nấm Lư - Tổ trưởng tổ Đại biểu số 6 HĐND huyện, Bà Nùng Thiên Nga - Chủ tịch Hội phụ nữ xã Lùng Khấu Nhin.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc

            Tại các buổi tiếp xúc cử tri, Đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện đã báo cáo với cử tri kết quả hoạt động năm 2021, dự kiến chương trình hoạt động năm 2022 của HĐND tỉnh; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Thông báo với cử tri về nội dung chương trình kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XVI, báo cáo kết quả tiếp thu, trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Bà Thào Thị Lan - Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện báo cáo với cử tri kết quả hoạt động năm 2021, dự kiến chương trình hoạt động năm 2022 của HĐND tỉnh

Bà Nùng Thị Thu - Bí thư Đảng ủy xã Nấm Lư - Tổ trưởng tổ Đại biểu số 6 HĐND huyện thông báo với cử tri về báo cáo kết quả tiếp thu, trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Bà Nùng Thiên Nga - Chủ tịch Hội phụ nữ xã Lùng Khấu Nhin thông qua kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

            Cũng tại hội nghị tiếp xúc cử tri xã Nấm Lư, Lùng Khấu Nhin đề xuất 40 ý kiến, kiến nghị đến Tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện một số vấn đề quan tâm như: Tiếp tục có các chính sách hỗ trợ giống, vật tư, phân bón cho người nông dân; quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông, điện, cơ sở vật chất trường lớp học, các trạm ý tế. Mở mới và nâng cấp đường nội đồng, thủy lợi, nhà văn hóa và một số công trình phúc lợi xã hội khác, vấn đề giải quyết thu hồi đất của các hộ dân....

Các cử tri xã Nấm Lư, Lùng Khấu Nhin đề suất các ý kiến, kiến nghị với Tổ Đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện

Ông Lù Văn Tiến - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Nấm Lư trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền

            Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện đồng chí Lê Ngọc Dương - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu toàn bộ ý kiến, kiến nghị của cử tri. Những kiến nghị khác không thuộc thẩm quyền sẽ được Tổ Đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện tổng hợp và chuyển đến các ngành chức năng giải quyết trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Ngọc Dương - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu toàn bộ ý kiến, kiến nghị của cử tri

 

Kim Huệ Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông huyện Mường Khương (9)
1 2 3 4 5  ... 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập