UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả xây dựng NTM quý I, Triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và quý II năm 2024
Ngày 21/3/2024, UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả xây dựng NTM quý I, Triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và quý II năm 2024. Đồng chí Tô Việt Thành - Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị; tham gia Hội nghị còn có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phụ trách tiêu chí NTM; Văn phòng điều phối NTM huyện; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã thị trấn.

 anh tin bai

Đại biểu dự Hội nghị

      Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trong quý 1 năm 2024, mặc dù đã được những kết quả đạt nhất định, song các tiêu chí còn đạt thấp, tiến độ còn chậm so với mục tiêu kế hoạch. Tổng số tiêu chí hoàn thành toàn huyện là 122 lượt tiêu chí, số tiêu chí bình quân đạt 7,46% tiêu chí/xã. Đối với 5 xã đã đạt chuẩn NTM huyện năm 2024 phấn đấu duy trì 30 lượt tiêu chí, nâng tổng số tiêu chí của 5 xã đạt 71 tiêu chí. Riêng đối với xã Nậm Chảy phấn đấu đạt chuẩn NTM trong giai đoạn 2024-2025.

anh tin bai

Lãnh đạo xã Nậm chảy phát biểu

     Tại hội nghị các xã, thị trấn (đặc biệt 5 xã đã đạt chuẩn NTM) đã chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện phấn đấu duy trì các tiêu chí NTM, đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới

anh tin bai

Đồng chí Tô Việt Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận Hội nghị

     Với mục tiêu phấn đấu duy trì các xã đã về đích nông thôn mới giai đoạn 2015-2020 không bị thu hồi Quyết định công nhận đạt chuẩn NTM theo quy định. Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Tô Việt Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan phụ trách tiêu chí NTM huyện, BCĐ các Chương trình MTQG các xã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ tại các kế hoạch của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện.

    Đối với 5 xã đã hoàn thành NTM giai đoạn 2015-2021, đồng chí yêu cầu phải phấn đấu thực hiện để duy trì “đạt chuẩn” 26 tiêu chí là các tiêu chí đạt thấp, tiêu chí yếu. Xã Nậm Chảy phấn đấu hoàn thành 1-2 tiêu chí trong quý II/2024 và đến tháng 12/2024 hoàn thành 5/5 tiêu chí đăng ký thực hiện. Các xã còn lại tập trung triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2024, xây dựng lộ trình, xác định các nhiệm vụ cụ thể để hoàn thành các tiêu chí đăng ký. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện cũng chỉ đạo các cơ quan phụ trách tiêu chí NTM huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ, kết quả thực hiện các tiêu chí do đơn vị phụ trách đối với các xã trong kế hoạch duy trì xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024 theo từng tháng; kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện tại cơ sở. 

Mỹ Anh
1 2 3 4 5 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập